นายพลกอซิมสุไลมานี ย้ำ ไอซิสตักฟีรีถูกสร้างมาเพื่อทำลายอิหร่าน

1459

presstv – นายพลกอซิมสุไลมานี ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (กุดส์) กล่าวว่า ไอซิสและกลุ่มก่อการร้ายตักฟีรีถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำลายสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

นายพลกอซิมสุไลมานี ได้กล่าวปราศรัยในวาระครบรอบหนึ่งปีแห่งการเสียชีวิต(เป็นชะฮีด)ของชะฮีด ฮัจญีฮุเซ็น ฮัมดานี ซึ่งจัดขึ้นในเมืองชะฮีดมุฮัลลาตี

นายพลกอซิมสุไลมานี กล่าวว่า บรรดาผู้พิทักษ์ปกป้องฮะรัมในซีเรียนั้นไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องประเทศซีเรียเท่านั้น ทว่ายังได้ปกป้องศาสนาอิสลามและสาธารณรัฐอิสลามอีกด้วย เพราะไอซิสและกลุ่มก่อการร้ายตักฟีรีถูกก่อตั้งขึ้นมาทำสงครามในซีเรียนั้นพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำลายสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

นายพลกอซิมสุไลมานี ย้ำว่า หากไม่มีการยืนหยัดต่อสู้ของบรรดาผู้พิทักษ์ปกป้องฮะรัมในซีเรียแล้ว พวกเขาคาดหวังว่าจะสามารถร่วมนมาซญามาอะห์ในมัสยิดอุมาวีย์(มัสยิดกลางในซีเรีย) และจัดตั้งรัฐการปกครองของไอซิสตักฟีรี

นายพลกอซิม สุไลมานี กล่าวเสริมว่า หากพิจารณาถึงโศกนาฏกรรมอันโหดร้ายต่างๆที่ไอซิสตักฟีรีได้ก่อกรรมขึ้นมา มีผลเช่นอย่างไร และหากพวกเขาประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐอิสลามหรือการปกครองแล้ว พระองค์เท่านั้นที่รู้วามันจะเกิดโศกนาฏกรรมอะไรขึ้นอีกต่อมนุษย์ชาติ และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมีความภาคภูมิใจที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายไอซิสตักฟีรีนี้

นายพลกอซิม สุไลมานี กล่าวว่า ระบอบการปกครองของซีเรีย ที่ได้รับการช่วยเหลือจากอิหร่านสามารถยืนหยัดต่อการกดดันและปิดล้อมโดยบรรดากลุ่มก่อการร้ายไอซิสตักฟีรเป็นระยะเวลาห้าปีเศษ ทำให้โลกต้องยอมรับว่าพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มก่อการร้าย เราไม่ได้ส่งกองกำลังทหารไปแต่ทว่าเราให้การชวยเหลือรัฐบาลซีเรียและหากเราไม่สกัดกั้นกลุ่มก่อการร้ายไอซิสตักฟีรีในซีเรียแล้ว ในวันนี้ทุกภูมิภาของโลกก็จะต้องเผชิญหน้ากับไอซิสตักฟีรีอย่างแน่นอน

นายพลกอซิม สุไลมานี กล่าวทิ้งท้ายว่า บรรดากลุ่มก่อการร้ายตักฟีรีในวันนี้พ่ายแพ้ในทุกสนามหรือกำลังเข้าสู่ความพ่ายแพ้ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประชาชนชาวซีเรียที่ให้การช่วยเหลือรัฐบาลของตนจะไม่มีวันพ่ายแพ้เป็นอันขาด ในวันนี้ชาติยุโรปกำลังใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดการกับความปลอดภัย เหตุผลก็เพราะพวกเขาให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายตักฟีรี