ไทยเป็นเจ้าภาพจัดเสวนา พุทธ-อิสลาม ครั้งที่ 3

4394

abna – การเสวนาพุทธ – อิสลาม ครั้งที่ 3 จะมีนักปราชญ์ทั้งสองศาสนาเข้าร่วม โดยจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่  17 – 18 November 2016

Ayatullah Muhammad Ali Taskiri (อายะตุลลอฮฺ มุหัมมัดอาลี ตัสคีรีย์) ที่ปรึกษาท่านผู้นำสูงสุดสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ให้สัมภาษณ์ว่า  การเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเชิญบรรดาอาจารย์มหาลัย ปราชญ์ และพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งในประเทศไทย ศรีลังกา พม่า และอิตาลี  ที่มีความรอบรู้และชำนาญการเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ ทางแถบเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสนาพุทธ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

นอกจากองค์บรรยายและอภิปรายจากพระชั้นผู้ใหญ่และอาจารย์ผู้ชำนัญการในแต่ละศาสนา  จะมีการนำเสนอเปเปอร์ที่ทรงคุณค่าแล้ว  ยังจะมีสาสน์จากชัยคุลอิสลามแห่งประเทศไทย (จุฬาราชมนตรี) มาอ่านในการสัมมนาครั้งนี้อีกด้วย