“มุสลิม”หรือ “ตะวันตก” ที่เป็น “เหยื่อ” ของการก่อการร้ายมากกว่ากัน?

1252

ผลการสำรวจสถิติการโจมตีของผู้ก่อการร้ายทั่วโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 60 ของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่ของชาวมุสลิม และเกือบสามในสี่ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและเสียชีวิตนั้นเป็นมุสลิมส่วนใหญ่และเป็นเขตพื้นที่ของมุสลิม

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นการใช้คำว่า “การก่อการร้าย” และ “มุสลิม” ควบคู่กับอยู่เสมอในสื่อทั่วโลกที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเน้นใช้คำศัพท์นี้ให้เป็นคุณลักษณะของชาว “มุสลิม” ในการ”ปฏิบัติการ” ก่อการร้าย
แต่การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่แสดงให้เห็นบ่งชี้ว่าชาวมุสลิมในอีกมิติหนึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย แต่การโจมตีส่วนใหญ่เกิดขึ้นในดินแดนของชาวมุสลิม ทำให้มีคนตายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะเป็นชาวมุสลิมเสียส่วนใหญ่

ในรายงานฉบับนี้โดยใช้รายงานและข้อมูลที่เผยแพร่โดย “สมาคมเพื่อการศึกษาและการตอบสนองต่อการก่อการร้ายแห่งชาติ” ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาและศูนย์เทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์อเมริกา ได้มีการสำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและ “เหยื่อ” ของการก่อการร้ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ปี 2015

สถิติแสดงให้เห็นว่าในปี 2015 แม้ว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นใน 92 ประเทศทั่วโลก แต่ร้อยละ 55 ของการก่อเกิดเหตุจะมีอยู่ในห้าประเทศ คือ อิรัก อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดียและไนจีเรีย และร้อยละ 74 ของการเสียชีวิตทั้งหมดเกิดจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นในห้าประเทศ คือ อิรักอัฟกานิสถาน ไนจีเรีย ซีเรียและปากีสถาน

ในปีนี้จำนวนมากประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายมากที่สุด นั้น คือ ประชาชนในอิรักโดยมีประชาชนอิรัก เสียชีวิต 6932 คน ในอัฟกานิสถาน 5292 คน ในไนจีเรีย 4886 คน ในซีเรีย 2748 และในปากีสถาน 1,081 คน

เกี่ยวกับไนจีเรียนั้น มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะชี้ให้เห็นว่าในประเทศนี้มีประชากรมุสลิมประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่ของการดำเนินการก่อการร้ายในประเทศโดยกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามนั้น ที่มักจะก่อเหตุในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศจะมีมุสลิมส่วนใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อ

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าการกระจายของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายมากกว่าร้อยละ 63 ของการโจมตีก่อการร้ายทั่วโลกนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศและภูมิภาคที่มีมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในอิรัก อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ไนจีเรีย อียิปต์ บังคลาเทศ ซีเรียและลิเบีย และพื้นที่ส่วนที่เหลือของโลกน้อยกว่าร้อยละ 37

ในส่วนจำนวนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและเสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเกินกว่าร้อยละ 78 เป็นชาวมุสลิมส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นในอิรัก อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ไนจีเรีย อียิปต์ บังคลาเทศ ซีเรียและลิเบียและน้อยกว่า 22% ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเกิดขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของโลก

หากพิจารณาถึงยอดจำนวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ มากกว่าร้อยละ 77 ของประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมุสลิม คือ ในอิรัก อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ไนจีเรีย อียิปต์ บังคลาเทศ ซีเรียและลิเบีย ขณะที่มีเพียงประมาณ 23% ของผู้เสียชีวิตมาจากส่วนอื่น ๆ ของโลก

ปี 2014

รายงานชี้ให้เห็นว่าในปี 2014 แม้จะเกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายใน 95 ประเทศ ทว่ามากกว่าร้อยละ 60ของการโจมตีจะเกิดขึ้นในห้าประเทศ คือ อิรัก ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อินเดียและไนจีเรีย นอกจากนั้น มากกว่าร้อยละ 78 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่เกิดจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายนั้น จะอยู่ในห้าประเทศคือ อิรัก ไนจีเรีย อัฟกานิสถาน ปากีสถานและซีเรีย

ในปีนี้จำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายมากที่สุดของ ได้แก่ประชาชนอิรัก 9929 คน ไนจีเรีย7512 คน อัฟกานิสถาน 4505 คน ปากีสถาน 1757 คน และในซีเรีย 1698 คน (ไนจีเรียนั้น มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะชี้ให้เห็นว่าในประเทศนี้มีประชากรมุสลิมประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่ของการดำเนินการก่อการร้ายในประเทศโดยกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามนั้น ที่มักจะก่อเหตุในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศจะมีมุสลิมส่วนใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อ )

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าการกระจายของการโจมตีของผู้ก่อการร้าย มากกว่าร้อยละ 57 ของการโจมตีก่อการร้ายทั่วโลกจะเกิดขึ้นในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมุสลิม นั้นคือในอิรัก ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ไนจีเรียและซีเรีย ได้น้อยกว่าร้อยละ 43 ของจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากพื้นที่อื่นๆทั่วโลก

ส่วนจำนวนของผู้เสียชีวิตในการโจมตีของผู้ก่อการร้าย มากกว่าร้อยละ 77 ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่อาศัยอยู่ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม นั้นคือในอิรัก ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ไนจีเรียและซีเรีย และน้อยกว่าร้อยละ 23 ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่อาศัยอยู่ในส่วนอื่น ๆ ของโลก

หากพิจารณาไปที่ผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 75% ของประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมุสลิม นั้นคือในอิรัก ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ไนจีเรียและซีเรีย ในขณะที่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเหยื่อผู้เสียชีวิตมาจากส่วนอื่น ๆ ของโลก

2013

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2013 ร้อยละ 57 ของการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ร้อยละ 66 และร้อยละ 75 ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายนั้น คือประชาชนในอิรักปากีสถานและอัฟกานิสถาน

ในปีนี้จำนวนของผู้ที่เสียชีวิตและตกเป็นเหยื่อของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายมากที่สุด คือพลเมืองของ อิรัก มีจำนวน 6378 คน อัฟกานิสถาน 3,111 คน และปากีสถานโดย 2,315 คน

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าการกระจายของการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ร้อยละ 67 ของการโจมตีก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะเกิดขึ้นในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมุสลิม นั้นคือในอิรัก ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย เยเมน ซีเรียและโซมาเลีย และน้อยกว่าร้อยละ 33 เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เหลือของโลก

จำนวนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและเสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเกิน มากกว่าร้อยละ 86 เป็นชาวมุสลิมเสียส่วนใหญ่ ในอิรัก ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย เยเมน ซีเรียและโซมาเลีย และน้อยกว่าร้อยละ 14 ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนั้นอาศัยอยู่ในส่วนอื่น ๆ ของโลก

หากพิจารณาไปที่การดำเนินการก่อการร้ายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั่วโลกนั้นมากกว่าร้อยละ 82 ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศมุสลิมในอิรักและภูมิภาค ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย เยเมน ซีเรียและโซมาเลียขณะที่มีเพียงประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวิตนั้นจากส่วนอื่น ๆ ของโลก

ปี 2012

อย่างไรก็ตามข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2013 แม้นจะมี 85 ประเทศที่ตกเป็นเป้าการโจมตีของผู้ก่อการร้าย แต่ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายนั้น ทั้งหมดร้อยละ 62 และร้อยละ 65 ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับสามประเทศเท่านั้น คือ ปากีสถาน อิรักและอัฟกานิสถาน

ในปีนี้จำนวนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายมากที่สุด คือ ประชาชนในอัฟกานิสถาน 2632 คน และพลเมืองที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดในปีนี้ เป็นพลเมืองอิรัก จำนวน 6641 คน

ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าการกระจายของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่มากกว่าร้อยละ 70 ของการโจมตีก่อการร้ายทั่วโลกในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อาศัยของชาวมุสลิมคือ ประเทศปากีสถาน อิรัก อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย เยเมน โซมาเลียและซีเรีย และน้อยกว่าร้อยละ 30 ของการโจมตีที่เกิดขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของโลก

จำนวนคนถูกฆ่าตายในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายมากกว่าร้อยละ 87 ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่อาศัยอยู่ในทุกส่วนของโลก ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศและภูมิภาคของชาวมุสลิม ปากีสถาน อิรัก อัฟกานิสถาน ไนจีเรียเยเมน โซมาเลียและซีเรีย และน้อยกว่า 13% ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนั้นได้อาศัยอยู่ในส่วนอื่น ๆ ของโลก

หากพิจารณาไปที่การดำเนินการก่อการร้ายที่พลเมืองได้รับบาดเจ็บทั่วโลกนั้น มากกว่าร้อยละ 81 ของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นประเทศมุสลิม คือ ปากีสถาน อิรัก อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย เยเมน โซมาเลียและซีเรียขณะที่มีเพียงร้อยละ 19 ของผู้เสียชีวิตที่มาจากส่วนอื่น ๆ ของโลก

ปี 2011

ตามรายงานของ “ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสหรัฐอเมริกาแห่งชาติ” แสดงให้เห็นว่า ระหว่างปี 2007 และปี 2011 ร้อยละ 80 ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเป็นชาวมุสลิม รายงานที่ตีพิมพ์ในปี 2012 เผยว่า : “ถ้าหากไม่คำนึงนับถือในด้านนิกายแล้ว ร้อยละ 82 และร้อยละ 97 ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้ายได้เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาคือชาวมุสลิม ”

นอกจากนั้นในรายงานปี 2009 ของศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในสถาบันการทหารเวสต์พอยต์อเมริกา เผยว่า มีชาวมุสลิมมากคนที่ไม่ใช่มุสลิม 7 เท่า ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีของอัลกออิดะห์
นอกเหนือจากนั้น ในรายงานประจำปีของสหประชาชาติในปี 2014 เผยว่า ชาวมุสลิมเป็นเหยื่อรายใหญ่ที่สุดของการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในอิรัก

ในปี 2013 “สมาคมเพื่อการศึกษาของการก่อการร้ายแห่งชาติ” และ “ศูนย์ข้อมูลการก่อการร้ายทั่วโลก”ในมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์อเมริกาประกาศในรายงานของพวกเขาว่า ในช่วงปี 2004-2013 ประมาณครึ่งหนึ่งของการโจมตีของผู้ก่อการร้าย และร้อยละ 60 ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอิรักอัฟกานิสถานและปากีสถานล้วนเกิดขึ้นในสามประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม

แปลจาก http://www.tasnimnews.com/fa/news/