สิงคโปร์สั่งห้ามจำหน่ายและครอบครองหนังสือพิมพ์ไอซิส

420

Irna –  รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศ ห้ามตีพิมพ์เผยแพร่และครอบครอง  หนังสือพิมพ์ “อัล ฟาตีฮิน” ของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสที่มีการจำหน่ายในประเทศฟิลิปปินส์และเขตพื้นที่ยึดครองไอซิสกลุ่มอบูซะยาฟ  เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 ก.ค.

กระทรวงการสื่อสารและสารนิเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า ไอซิสเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของสิงคโปร์   ซึ่งการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ “อัล ฟาตีฮิน” ของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสนั้นเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความคิดสุดโต่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐบาลสิงค์โปร เผยว่า หนังสือพิมพ์  อัล ฟาตีฮิน เป็นอีกก้าวหนึ่งของกลุ่มไอซิส ในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อในต่างประเทศ และมีเจตนาชัดเจนที่จะปลูกฝังลัทธิหัวรุนแรงสุดโต่ง และระดมสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระทรวงการสื่อสารและสารนิเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า ผู้ครอบครองหรือแจกจ่ายหนังสือพิมพ์อัล ฟาตีฮิน จะถูกลงโทษปรับหรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

หนังสือพิมพ์ อัล ฟาตีฮิน ซึ่งชื่อหมายถึง “ผู้พิชิต” ในภาษาอารบิก ก่อกำเนิดในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ในหลายประเทศ รวมถึง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และภาคใต้ของไทย
อัล ฟาตีฮิน ส่วนใหญ่จะเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะเน้นเป้าหมายผู้อ่านในอินโดนีเซียกับมาเลเซีย

ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียก็ประกาศสั่งห้ามจำหน่ายหนังสือพิมพ์ดังกล่าวมาแล้ว  และจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้จำหน่ายและแจกจ่ายหนังสือพิมพ์ดังกล่าว