อัลกุรอ่าน กับ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

1662

อัลกุรอ่าน เป็นคัมภีร์ที่ถูกส่งลงมาให้กับ อาหรับ เบดูอิน เมื่อประมาณ 1400 ปีที่แล้ว เมื่อเรามองในยุคปัจจุบัน ยุคแห่งเทคโนโลยี ยุคแห่งการพัฒนาทางความรู้และวิทยาศาสตร์ของมนุษย์  คนบางกลุ่มได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่า อัลกุรอ่าน ถูกเขียนขึ้นเมื่อประมาณ1400 ปีที่แล้ว  หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เก่า และล้าหลัง ไม่อาจนำมาใช้ในสมัยปัจจุบันได้ ?

ประการที่ 1 ตลอดช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เราจะเห็นว่าศาสนาของพระเจ้า   ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับ ความรุ่งเรืองของความรู้ ความก้าวหน้าทางสังคม และการพัฒนาทางความคิดของมนุษย์ และยุคสมัย  และพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้สู่ความสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ยุคหนึ่ง คนเราฆ่ากันเพราะการแบ่งชนชั้น การเหยียดผิว ต่อมาปรากฎขึ้น และเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการแบ่งชนชั้น พร้อมนำเสนอแนวคิดในความเสมอภาคของมนุษย์  หลังจากนั้น ความคิดเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์จึงพัฒนาไปสู่ทางที่ถูกต้องสิ่งที่อัลกุรอ่านนำเสนอ ให้กับมนุษย์ คือ การพัฒนาชีวิตของมนุษยชาติในรูปแบบที่พวกเขาควรจะเป็น และไม่ว่า คนยุคไหน ก็ยังคงต้องการ ระบบทางสังคมที่ถูกจัดวางอย่างเท่าเทียมในลักษณะนี้  ซึ่งการจัดระเบียบอันนี้ ไม่เคยล้าหลัง และยังเป็นความใฝ่ฝัน และผู้มีอุดมการณ์อยู่เสมอ น่าเสียดายที่นักปฏิวัติหลายคน มองข้าม แนวคิดของคัมภีร์เล่มนี้

ประการที่ 2 สิ่งที่ศาสนามอบให้กับมนุษย์คือ แนวทางในการพัฒนาชีวิตของพวกเขา ในทุกยุคทุกสมัย ทุกคนต้องการพัฒนาชีวิตของตัวเอง  และอัลกุรอ่านคือ สาส์น และโปรแกรมหลัก ที่อธิบายถึงวิธีการพัฒนาตัวตนสำหรับ มนุษย์ ทุกยุคทุกสมัย และทุกสถานที่

ประการที่ 3 แน่นอน อัลกุรอ่านถูกส่งลงมาให้กับ ชาวอาหรับ และอธิบายด้วยภาษาอาหรับ แต่นั่น มีความแตกต่างกันมาก ระหว่าง  “สิ่งที่ปรากฎในกลุ่มชนหนึ่ง และมีไว้สำหรับกลุ่มชน หรือ เผ่าพันธ์นั้น กับ”สิ่งที่ ปรากฎในกลุ่มชนหนึ่ง แต่มีไว้สำหรับทุกคนไม่จำกัดว่าจะเป็นใคร” อัลกุรอ่าน ไม่เคยบอกว่า คู่สนทนา หรือ ผู้ที่อัลกุรอ่านพูดด้วย มีเพียงชาวอาหรับ ทว่า ผู้ที่อัลกุรอ่านสนทนาด้วย คือ มนุษยชาติ

ประการที่ 4  โองการมากมาย ในอัลกุรอ่าน ที่พูดถึง และกำลัง พูดถึง ความรู้ของมนุษย์ในยุคปัจจบัน และในยุคอนาคต ไม่ว่าจะเป็น โองการที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ ,ปรัชญา,สังคม เช่น ที่มาของเหล็ก, ฟ้าที่ไม่มีเสาค้ำ,โลกกลม,น้ำคือจุดเริ่มต้นของชีวิต,กระบวนการเติบโตของทารกในครรภ์,การทำงานของผึ้ง ซึ่งแน่นอน หลายๆสิ่งที่ยังไม่ถูกค้นพบ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ต้องอาศัย การเวลาในการ ทำความเข้าใจ เรื่องราวเหล่านั้น ในคัมภีร์เช่นกัน

ประการที่ 5 การที่อัลกุรอ่าน ชี้แจ้ง เรื่องราวต่างๆ ในสมัยของตัวเอง ไม่ได้หมายความว่า อัลกุรอ่าน สามารถใช้ประโยชน์จากคัมภีร์เล่มนี้ ในยุคสมัยเดียวเท่านั้น เพราะ สิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้แต่ในสมัยเดียวนั้น คือ สิ่งที่ถูกพิสูจน์และยืนยันว่า มีแต่เรื่องของอดีต

อัลกุรอ่าน ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต แต่เพียงเรื่องเดียว และคัมภีร์เล่มนี้ ก็ไม่ใช่ สารคดี หรือ บันทึก ประวัติศาสตร์  คัมภีร์เล่มนี้ พูดถึง มโนธรรมสำนึกของมนุษย์ที่มีทุกยุคทุกสมัย,การรู้จักพระเจ้า,การรู้จักแก่นแท้ของโลก,การรู้จักแก่นแท้ของมนุษย์,การรู้จักเส้นทางในการใช้ชีวิต,การรู้จักผู้นำทาง,การใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จ และการที่อัลกุรอ่าน บอกเล่าถึงเหตุการณ์นประวัติศาสตร์ ก็มีจุดประสงค์เพื่อให้บทเรียน และแง่มุมในการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันเช่นกัน

ดังนั้น คัมภีร์เล่มนี้ จึงเป็นคัมภีร์ที่ไม่มีวันเก่า เพราะมันถูกออกแบบมา ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ มนุษย์เมื่อวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ ต้องการ