รับบียิว ออกคำวินิจฉัยให้ใส่ยาพิษในน้ำดื่มสำหรับชาวปาเลสไตน์

2927

farsnews – ประธานสภารับบียิวไซอนิสต์ ออกคำฟัตวาให้ใส่ยาพิษในน้ำดื่มเพื่อบังคับชาวปาเลสไตน์ให้อพยพออกจากดินแดนปาเลสไตน์

สำนักงานแห่งชาติเพื่อการปกป้องดินแดนและจัดการกับการตั้งถิ่นฐาน ได้ออกมาเตือนถึงผลกระทบของคำฟัตวาของรับบียิวที่ให้ใส่ยาพิษในน้ำดื่มเพื่อบังคับชาวปาเลสไตน์ให้อพยพออกจากดินแดนปาเลสไตน์

อัลมะนาร์ รายงานว่า องค์กรอิสราเอล “ทำลายความเงียบ” เผยว่า Shlomo Mlmyd รับบียิวไซอนิสต์ ประธานสภารับบียิวไซอนิสต์ ออกคำฟัตวาให้ชาวยิวสามารถใส่ยาพิษในน้ำดื่มเพื่อบังคับชาวปาเลสไตน์ให้อพยพออกจากเขตเวสต์แบงก์

องค์กรดังกล่าวเผยถึงเป้าหมายในการออกคำฟัตวาครั้งนี้ ว่า วัตถุประสงค์ของการใส่ยาพิษในน้ำเพื่อผลักดันให้ชาวบ้านในท้องถิ่นออกจากเมืองปาเลสไตน์ละสามารถยึดครอบถิ่นฐานดังกล่าวมากขึ้น

สำนักงานแห่งชาติเพื่อการปกป้องดินแดนและจัดการกับการตั้งถิ่นฐาน เผยว่า คำฟัตวาดังกล่าวเหมอนกับคำฟัตวาก่อนหน้านี้ที่อนุญาต ให้อิสราเอลให้ทำลายผลผลิตทางการเกษตรคือ ต้นมะกอก หรือสามารถที่จะลักขโมยได้