ปฏิกริยาของน้ำเมื่อกล่าวนามของพระเจ้าและสิ่งเกี่ยวข้อง

3712

การเปลี่ยนแปลงของน้ำเมื่อมีการอ่านอัลกุรอ่าน และพระนามของอัลลอฮ

ศาสตราจารย์ อิโมโต นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ได้นำเสนอผลการพิสูจน์ ปฏิกริยาของน้ำในระดับโมเลกุลที่มีต่อปัจจัยแวดล้อม ทั้งนี้โมเลกุลของน้ำ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตนเองได้ เมื่อสัมผัส หรือ รับรู้ถึง อักษร เสียง หรือ ภาพ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ทฤษฎีของศาสตราจารย์ท่านนี้ ได้รับการยืนยัน โดย สถาบันทางความรู้ในด้านฟิสิกส์ และ ชีววิทยา โดย ดร อิโมโต ได้นำภาพคริสตัลที่แปลสภาพในตัวของน้ำ มาเปรียบเทียบกันและค้นคว้าผลการวิเคราะห์ อิโมโต ได้เขียนหนังสือ เกี่ยวกับ เรื่องนี้ ถึงสามเล่ม โดยเขาได้ยืนยันและพิสูจน์ว่า น้ำเมื่อสัมผัส กับ ถ้อยคำ หรือ ภาพ หรือ เสียง ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่เป็นเมตาฟิสิกส์ จะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงสภาพในตัวของมันเอง

 

ดร อิโมโต สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โยโกฮาม่า ซึ่งปัจจุบัน เขาเป็นเจ้าของสถาบันค้นคว้าวิจัย ในนาม SHM ซึ่งเป็นองค์กร ที่ทำการวิจัย เกี่ยวกับ คริสตัลในโมเลกุลของน้ำ ดร. อิโมโต ได้ทำการทดลอง โดยการนำน้ำ มาสัมผัสกับ สิ่งของต่างๆ กว่าหมื่นครั้ง ซึ่งแต่ละการทดลองให้ผลที่น่าแปลกใจ ไม่แพ้กัน

abnews A

ภาพ โมเลกุลของน้ำนิ่ง

ตัวอย่างการทดลอง ภาพที่ 1 อิโมโต อธิบายว่า น้ำที่ไหลอยู่ในตัวเมือง จะมีรูปแบบที่ไม่สวยงาม และน้ำนิ่งที่ถูกบรรจุในพาชนะกักเกบ ก็จะมีรูปแบบที่ไม่สวยงามเช่นเดียวกัน เพราะ การดำรงอยู่แบบการจองจำ ส่วนน้ำที่ไหลอยู่ในตัวเมือง ก็มีรูปแบบที่ไม่สวยงาม เพราะ มันได้รับผลกระทบจากความคิดที่เป็นลบของมนุษย์ ส่งผลให้น้ำเหล่านี้มีรูปแบบที่ดังที่เห็น

 

 

abnews1

ภาพ โมเลกุล ของน้ำจากทะเลสาป ก่อนอ่านบทวิงวอน

ตัวอย่างภาพที่ 2 เป็นน้ำที่ได้มาจาก ทะเลสาปยูโด ซึ่งเป็นทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในศูนย์กลางของญี่ปุ่น ดร.อิโตโม อธิบายว่า เพราะ น้ำจากทะเลสาป เป็นน้ำที่ไม่เคลื่อนที่ ภาพที่เห็นจึงออกมาไม่สวยงาม

 

 

abnews2

ภาพ โมเลกุลของน้ำหลังอ่านบทวิงวอน

ตัวอย่างภาพที่ 3 อิโมโต ได้อธิบายว่า บทขอพร คือ สิ่งที่ ส่งผลกับโมเลกุลของน้ำในทันที เขาได้ให้ข้อสรุปอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า การวิงวอน การขอพร ทำให้ทุกสิ่งสวยงาม และหนึ่งในนั้น ก็คือ น้ำ สำหรับการทดลองครั้งนี้ ดร อิโมโต ได้ให้คนกลุ่มหนึ่ง ยืนอยู่บริเวณเขื่อน ฟูจิวาระ และอ่านบทวิงวอน และให้ทำการเปรียบเทียบ น้ำ ก่อน และหลังอ่าน ผลที่ได้จึงเป็นอย่างที่เห็นในภาพ

 

 

abnews3

ภาพ โมเลกุลของน้ำ หลังการขอพร จากที่ไกล

ตัวอย่างที่ 4 อิโมโต เชื่อว่า แม้แต่การขอพร หรือ จาก ระยะไกล ก็ส่งผลกับน้ำเช่นเดียวกัน โดยในครั้งนี้ อิโมโต ได้เชิญอาจารย์ทางศาสนา จำนวน 500 คน แล้วทำการอ่านบทวิงวอน ในวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยมี น้ำแก้วหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ และภาพที่ผู้อ่านเห็น คือ ผลจากการทดลองนี้

 

 

abnews 4

ภาพ โมเลกุลของน้ำ เมื่อมีการอัลกุรอ่าน

ตัวอย่างที่ 5 อิโมโต ได้นำ โองการจาก คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ต่าง อาทิเช่น ไบเบิล โทร่า และอัลกุรอ่าน โดยมีแก้วน้ำวางอตรงหน้า ซึ่งในภาพนี้ คือผล จากการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้ำ เมื่อมีการอ่านอัลกุรอ่าน

 

 

sumsumภาพ น้ำซัมซัม

ตัวอย่างที่ 6 อิโมโต ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากสถานที่ต่างทั่วโลก และนี่คือ ภาพโมเลกุลของน้ำซัมซัม ที่อยู่ในแผ่นดิน ฮิญาซ

 

 

Picture6

ภาพ แก้วน้ำบนภาพกะบะฮ์ และปฏิกิริยาจากการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างที่ 7 อิโมโต ได้ทดลอง นำน้ำแก้วหนึ่งมาวางบนภาพ กะบะฮ์ และภาพทางขวาคือ ปฏิกิริยา หลังจากที่ได้ว่างน้ำลงบนภาพนี้

 

 

 

Picture7

ตัวอย่างที่ 8 ในทางขวา คือ แก้วน้ำที่ถูกวางข้างๆคำที่มีความหมาย สื่อถึงความสุข และภาพทางซ้าย คือ แก้วน้ำที่ถูกวางบน คำว่า “ฮิตเลอร์”

 

Picture1

ตัวอย่างที่ 9 คือ สภาพของน้ำในพาชนะที่มีชื่อของพระองค์อัลลอฮ

 

ท่านศาสดามูฮัมมัด(ศ) กล่าวว่า “จงเริ่มต้นการกิน การดื่ม ด้วย บิสมิลลาฮ และจงจบการกิน การดื่ม ด้วย การกล่าว อัลฮัมดูลิลลาฮ”

ทั้งสองประโยค คือ การกล่าวนามของพระเจ้า….