นักการศาสนาชี้ ลอนดอนมีความเป็นอิสลามมากกว่าโลกมุสลิมหลายประเทศรวมกันเสียอีก

1905
ร่วมบรรยายที่ห้องประชุมเบเนดิกต์ที่16 / Photo: John Bingham for the Telegraph

เทเลกราฟ – ลอนดอนมีความเป็นเมือง “แห่งอิสลาม” มากกว่าหลายประเทศในโลกมุสลิมมารวมกันเสียอีก นักการศาสนามุสลิมชีอะห์ระบุ

เมาลานา ซัยยิด อะลี เรซา ริซวี นักการศาสนามุสลิมชีอะห์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเกิดในเมืองละโฮร์ ปากีสถาน และศึกษาจากประเทศอิหร่าน กล่าวว่า เขารู้สึกถึง “ความเป็นอิสลาม” ในสหราชอาณาจักรยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ เพราะความมีอิสรภาพในการปฏิบัติศาสนากิจ และการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เขากล่าวว่า ศาสนาอิสลามนั้นสามารถสรุปความได้ว่า เป็นศาสนาแห่ง “ความรักและความยุติธรรม” แต่ “ผู้นำทางการเมืองของชาวมุสลิม” ทั่วโลกล้มเหลวในการส่งเสริมสิ่งนี้

เขากล่าวในการพูดบรรยายร่วมกับพระคาร์ดินัล วินเซนต์ นิโคลัส ซึ่งเป็นผู้นำของคริสตจักรโรมันคาทอลิกในอังกฤษและเวลส์ และหัวหน้ารับไบ เอฟราอิม เมอร์วิส ที่ห้องประชุมเบเนดิกต์ที่16 ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศาสนาในกรุงลอนดอน

เมาลานา ซัยยิด อะลี เรซา ริซวี / Photo: John Bingham for the Telegraph
เมาลานา ซัยยิด อะลี เรซา ริซวี / Photo: John Bingham for the Telegraph

3 ผู้นำศาสนาคุยกันถึงหนทางต่างๆ ในการทำให้ศาสนานิกชนของแต่ละฝ่ายดำเนินชีวิตในฐานะ “ชนกลุ่มน้อยที่สร้างสรรค์”

เมาลานา ริซวี กล่าวว่า นั่นอาจจะแตกต่างจากของพวกเขาที่ “ชาวยิวและคริสต์เป็นพี่น้องกัน” มุสลิมในสหราชอาณาจักรเป็นชุมชนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมาไม่กี่ทศวรรษ และมีเรื่องราวจำนวนมากที่จะต้องเรียนรู้จากกลุ่มศาสนาอื่นๆ

แต่เขาเสริมว่า “ผมรู้สึกว่าลอนดอนมีคุณค่าแห่งอิสลามมากกว่าหลายประเทศมุสลิมมารวมกันเสียอีก”

“มีชุมชนที่แตกต่างอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความสามัคคี ให้ความเคารพต่อผู้อื่น และมีความรักต่อผู้อื่น ซึ่งทุกอย่างนั้นคือศาสนาอิสลามทั้งสิ้น – และโชคร้าย [มาก] ที่ผู้นำทางการเมืองของชาวมุสลิมล้มเหลวในการส่งเสริมสิ่งเหล่านี้”

“ผมรู้สึกถึงการใช้ชีวิตแบบอิสลามที่นี่ เพราะผมสามารถปฏิบัติตามความศรัทธาของผม และให้ความเคารพกับสมาชิกคนอื่นๆ ของชุมชนที่มีความศรัทธาที่แตกต่างกันหรือที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออะไรเลย”

“เพราะนั่นคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม การเคารพและการเสียสละให้กับผู้อื่น … ถ้าให้ผมอธิบายเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทุกอย่างในหนึ่งบรรทัด ศาสนานี้ทุกอย่างก็คือความรักและความยุติธรรม” เมาลานา ริซวี กล่าว