22 บะห์มัน รุ่งอรุณการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน

657

presstv – ในวันที่ 22 บะห์มัน (เดือนอิหร่าน) ปี 2522 ประวัติศาสตร์แห่งการปฏิวัติอิสลามของประชาชาติอิหร่านภายใต้การนำของอิมามโคมัยนี (รฎ) ได้ถูกจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์อย่างงดงามที่สามารถสถาปนารัฐอิสลามได้สำเร็จ

วันนี้ในอดีตเป็นวันแห่งการลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชาติอิหร่าน วันแห่งการเห็นผลลัพธ์แห่งการยืนหยัดต่อสู้ที่สามารถโค่นล้มระบอบกษัตริย์ผู้ฉ้อฉลมาเป็นเวลามากกว่า 2500 ปี สามารถโค่นล้มชาห์แห่งราชวงศ์ปาห์ลาวีที่ปกครองอิหร่านมานานกว่า 4 ทศวรรษ และสามารถสถาปนารัฐอิสลามบนแผ่นดินอิหร่านได้สำเร็จ

คืนวันที่ 21 บะห์มัน ทหารอากาศในกรุงเตหะรานได้ปะทะกับกองกำลังทหารและหน่วยรักษาความปลอดภัยของชาห์ปาห์ลาวี และด้วยการแทรกแซงของประชาชน ทำให้ประตูทางเข้ายังกองทัพอากาศถูกปิดขึ้นและประชาชนก็เข้าไปยึดอาวุธมาครอบครอง

แกนนำทหารจำนวนหนึ่งต้องการก่อรัฐประหาร และในวันที่ 21 บะห์มัน นับจากเวลา 16 :00 น ได้ประกาศเคอร์ฟิว แต่อิมามโคมัยนีมีคำสั่งให้ประชาชนออกมาบนท้องถนนและกำชับว่าอย่าได้หวาดกลัวต่อคำขู่ในการประกาศเคอร์ฟิว

วันที่ 22 บะห์มัน ประชาชนได้เข้าไปบุกและปิดล้อมศูนย์ราชการ สถานีตำรวจ ทหาร และกรมประชาสัมพันธ์โทรทัศน์และวิทยุและสามารถยึดสถานที่ดังกล่าวได้สำเร็จ

หลังจากที่ ชาห์ฟูร บัคตียารีย์ รักษาการนากยกรัฐมนตรี ได้หนีออกจากอิหร่านและการออกมาประกาศเป็นกลางของกองทัพในวันที่ 22 บะห์มันนั้น ทำให้การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านประสบชัยชนะอย่างยิ่งใ80439d27-7bb9-43cc-8b58-cf010a84c620 356bc0c2-768d-40c2-b56f-3454368f21d6 61a9cc76-a271-44e7-a8a6-6b0aee702caa 3ca2ef0e-5a96-4dd6-abe1-6c248004adb6 1d3f9b01-fa47-41fd-815d-de1df37bffdc 36d15a13-f0b4-4770-b141-243c7b323add b598838b-d743-4133-9edd-d65eaf06a175 f5cd109c-4cdf-4dec-9dc4-375145d00fb0 70c8c181-7f6e-46a8-91c0-3400c4655988 a6105e82-078b-40ab-8c9c-1b1fbc218501 14294bb4-5144-43ee-baa4-a4e5de8a11e6 810b3df0-9eeb-40e6-8a16-f63beb36ab2d e8a27036-42e9-48e5-8614-ef78f4827de0 1c6a563b-5785-4019-94d2-414cb1aa2b9a 9a431746-7d46-4998-8631-755544972b30 2a854d2d-fe95-4122-98f9-95196e00b192 8f979cea-40c6-4476-aef1-7434d1f003f0 9c8f45c5-a721-4cc3-81cd-55d9a7de9a84 95181030-ad0b-46f8-a731-91d2207d7ed6หญ่หลังจากผ่านการยืนหยัดต่อสู้และการเสียสละเป็นเวลานานนับปี

สำนักข่าวอิรน่า ได้รายงานภาพบรรยากาศของวันแรกแห่งชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามเมื่อปี 2522