ประธานาธิบดีจีน เข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน

772

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การแอบอ้างของอเมริกาในการจัดตั้งพันธมิตรต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายนั้นเป็นการหลอกลวง

presstv  – เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ผ่านมา (23 ม.ค. )   ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐจีน พร้อมคณะเข้าพบอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  โดยผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงการแอบอ้างของอเมริกาในการจัดตั้งพันธมิตรต่อสู้กับกลุ่มกอการร้ายนั้นเป็นการหลอกลวง    และย้ำว่า “ยุทธ์การของสหรัฐอเมริกาในทุกประเด็นจะเป็นเช่นนี้ และพวกเขาไม่มีเคยมีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์แต่อย่างใด”

นโยบายที่ผิดพลาดของตะวันตกนโยบาย และการตีความที่บิดเบือนเกี่ยวกับอิสลาม เป็นต้นเหตุของความไม่มั่นคงของภูมิภาค

ผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ย้ำในประเด็น  “ความปึกแผ่นของจีน”  ถือเป็นหนึ่งในนโยบายขั้นพื้นฐานและชัดแจ้งของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน   และได้ชี้ถึงคำพูดของประธานาธิบดีจีน ในประเด็นการขยายตัวความร่วมมือในด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศ ว่า   “แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่งที่ภูมิภาคของเราเนื่องจากนโยบายที่ผิดพลาดของตะวันตก อีกทั้งการเบี่ยงเบนและการตีความที่ผิดพลาดจากศาสนาอิสลามทำให้เกิดความไม่สงบซึ่งสร้างภาวะเสี่ยงกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจงให้ความร่วมมือกันอย่างชาญฉลาดเพื่อสกัดกั้นและยับยั้งภัยอันตรายเหล่านี้”

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า  บางประเทศในภูมิภาคเป็นแหล่งที่มา ต้นกำเนิดที่แท้จริงของความคิดอันเบี่ยงเบนและบิดเบือนเหล่านี้   “ตะวันตกแทนที่จะเผชิญหน้ากับแหล่งที่มาหลักที่แท้จริงของความคิดนี้และกลุ่มก่อการร้าย กลับโจมตีและกดดันชาวมุสลิมในยุโรปและอเมริกา ในขณะที่ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายนั้นมีความแตกต่างกับแนวคิดของอิสลามอันบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง”

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า สหรัฐอเมริกาและตะวันตกพยายามยืนกรานและใช้ประโยชน์จากชื่อ “รัฐอิสลาม” สำหรับกลุ่มก่อการร้ายบางกลุ่ม  และกล่าวเสริมว่า  “ วิธีการนี้เป็นการดูถูกและดูหมิ่นชาวมุสลิม และแทนที่จะช่วยแก้ปัญหากลับเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเหล่านี้โดยตรง”

การบรรลุข้อตกลงความสัมพันธ์เชิงยุทธ์ศาสตร์ 25  ปี  ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นนัยยะที่ดียิ่ง

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศจีนและอิหร่านในด้านการค้าและวัฒนธรรม ว่า   “รัฐบาลและประชาชาติอิหร่านมีความพยายามอยู่เสมอในการสร้างเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับชาติต่างๆที่มีความเป็นอิสระและมีความไว้วางใจ เช่น จีน  ด้วยเหตุนี้บนพื้นฐานดังกล่าวการบรรลุข้อตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่อิหร่านกับเจ้าหน้าที่จีนสำหรับความสัมพันธ์เชิงยุทธ์ศาสตร์ 25   ปี นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่งและเป็นนัยยะที่ดียิ่ง”

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า คำพูดของประธานาธิบดีจีน ในประเด็นความจำเป็นในการฟื้นฟู “ทางสายไหม”  และการขยายความร่วมมือของชาติที่ตั้งอยู่บนเส้นทางดังกล่าวนั้น ถือเป็นความคิดที่มีตรรกะและสามารถยอมรับได้  และกล่าวเสริมว่า “สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะไม่มีวันลืมความร่วมมือของสาธารณรัฐจีนในช่วงเวลาที่อิหร่านถูกคว่ำบาตรอย่างแน่นอน”

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า “พลังงาน” เป็นประเด็นที่สำคัญของโลกในวันนี้  และกล่าวว่า “อิหร่านถือเป็นชาติเดียวที่เป็นประเทศอิสระในภูมิภาคที่สามารถไว้วางใจได้ในประเด็นพลังงาน  เนื่องจากมีความแตกต่างกับชาติต่างๆในภูมิภาค  เพราะนโยบายพลังงานอิหร่านมิได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและอำนาจของต่างชาติแต่อย่างใด”

ผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงนโยบายของชาติผู้ล่าอานานิคมบางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรของพวกเขาที่ไร้ความยุติธรรมต่อประเทศอื่นๆ ว่า  “สภาวการณ์เช่นนี้ทำให้ประเทศต่างๆที่มีความเป็นอิสระหันมาจับมือและความร่วมมือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น  และการบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับจีนในความสัมพันธ์เชิงยุทธ์ศาสตร์ 25 ปี   ก็อยู่ภายใต้กรอบดังกล่าว ซึ่งทั้งสองฝ่ายจำต้องดำเนินการติดตามอย่างแท้จริงเพื่อสามารถบรรลุผลภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

ชาวอิหร่านไม่ไว้วางใจต่อตะวันตก

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงความสนใจและมุมมองของตะวันออกที่มีต่อวัฒนธรรมอิหร่าน ว่า   “ตะวันตกไม่สามารถดึงดูดความไว้วางใจของประชาชาติอิหร่านได้”

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า นโยบายของอเมริกาที่มีต่ออิหร่านในหมู่ประเทศตะวันตกนั้นเป็นนโยบายที่ชั่วร้ายและก้าวร้าว และกล่าวย้ำว่า  “นโยบายที่ก้าวร้าวอันนี้ทำให้ประชาชาติอิหร่านและเจ้าหน้าที่มีการดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศที่มีความอิสระมากยิ่งขึ้น”

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้แสดงความหวังว่า ผลการเจรจาและการบรรลุข้อตกลงในกรุงเตหะรานจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง

จีน : ความจำเป็นในความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐจีน แสดงความพึงพอใจในการเยือนอิหร่าน ขอบคุณในความรู้สึกแห่งความจริงใจของรัฐบาลและประชาชนอิหร่าน ซึ่งความผูกพันอันนี้เกิดจากความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนอย่างมิตรภาพอันยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ  และกล่าวเสริมว่า  ความร่วมมือระหว่างอิหร่านและจีนบนพื้นฐานของ “ผลประโยชน์ร่วมกัน” ซึ่งควรที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ประธานาธิบดีจีน  ได้ชี้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างจีนกับอิหร่าน บนเส้นทางสายไหม ซึ่งถือว่า  ถนนเส้นทางนี้เป็นสัญลักษณ์ของ “ความสงบสุข ความก้าวหน้าและการแลกเปลี่ยนอย่างฉันท์มิตร”  และกล่าวเสริมว่า ประเทศที่อยู่บนเส้นทางนี้ด้วยการพัฒนารูปแบบของความร่วมมือจะสามารถที่จะเผชิญหน้ากับแบบฉบับของอเมริกาที่ต้องการทำลายความสมดุลทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และสามารถปกป้องผลประโยชน์และก้าวบรรลุเป้าหมายของพวกเขาได้อย่างรูปธรรม

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จีน  มหาอำนาจพยายามที่จะครอบงำและผูกขาดนโยบายเถื่อน  ” กับเราหรือศัตรูของเรา” เป็น  แต่การพัฒนาของเศรษฐกิจที่เกิดใหม่นั้นทำให้พวกเขาต้องสูญเสียอำนาจในการผูกขาด และเป็นการเปิดโอกาสและบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับความคิดและนโยบายของประเทศที่เป็นอิสระ

ประธานาธิบดีจีน ได้สนับสนุนประเด็น “ปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่าน” พร้อมกับถือว่าการสนับสนุนของอิหร่านในประเด็น “ความปึกแผ่นของจีน” เป็นกรณีตัวอย่างของการไว้วางใจซึ่งกันและกันและนโยบายที่เป็นอิสระของทั้งสองประเทศ   และกล่าวเสริมว่า เรากำลังดำเนินการตามเส้นทางของการพัฒนาที่เป็นอิสระและเรามีความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือในทุกด้าน  เหมือนกับที่เราให้การร่วมมือในสมัยก่อนยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร  และหลังมาตรการคว่ำบาตรก็เช่นกัน

เศรษฐกิจจีนและอิหร่านต่างเต็มเติมความสมบูรณ์และความมั่นคั่งซึ่งกันและกัน

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จีน  ได้ชี้ถึงคุณลักษณะที่ดีในด้านต่างๆทั้ง “ภูมิศาสตร์  ทรัพยากรมนุษย์ และพลังงานของอิหร่าน”   ว่า  เศรษฐกิจของจีนและอิหร่าน เป็นการเติมเต็มความมั่นคั่งซึ่งกันและกัน และการมาเยือนอิหร่านในครั้งนี้ ได้มีการบรรลุข้อตกลงแผนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ 25 ปี และเรามีความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือที่ลึกซึ้ง แน่นแฟ้นมากขึ้นในด้านวัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยีทางทหาร  และความมั่นคงระดับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ร่วม

ประธานาธิบดีจีน ถือว่าการสร้างกลไกในการรักษาความปลอดภัย การเพิ่มความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการเผชิญกับการก่อการร้ายและปัญหาที่ซับซ้อนในระดับภูมิภาคนั้นถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จีน  ถือว่า คำพูดของอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือเป็นคำพูดที่มีชาญฉลาดและสุขุมรอบคอบ  และกล่าวเสริมว่า รัฐบาลและประชาชนจีน มีทัศนคติที่ดีและมีความรักความผูกพันฉันท์มิตร อย่างแท้จริงต่อ ท่าน   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีแน่นแฟ้นและก้าวหน้าเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/01/23/447004/Ayatollah-Khamenei-receives-Chinese-president-in-Tehran-/