ดอน ปรมัตถ์วินัย เยือน “อิหร่าน” ขยายความร่วมมือทวิภาคี

590

รัฐมนตรีต่างประเทศไทยเยือน “อิหร่าน” เพื่อขยายความร่วมมือทวิภาคี

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้กล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศไทย ว่า หลังยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรได้เปิดโอกาสสำหรับนักอุตสาหกรรมและนักธุรกิจของทั้งสองประเทศในแขนงต่างๆมากขึ้น

farsnews  –  มุฮัมมัด ญะวาด ชารีฟ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ได้พบปะกับ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีต่างประเทศไทย ซึ่งทั้งสองได้มีการพูดคุยในความสัมพันธ์ทวิภาคีและวิธีการที่จะขยายความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ   เมื่อวานนี้ ( 24   มกราคม 2559 )

มุฮัมมัด ญะวาด ชารีฟ ได้ชี้ถึงทิศทางที่ดีในด้านความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ว่า ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างเตหะรานและกรุงเทพฯอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและความผูกพันอันยาวนานบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมที่กำลังก้าวไปข้างหน้าและมีการพัฒนาอยู่เสมอ  และสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านพร้อมที่จะขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

มุฮัมมัด ญะวาด ชารีฟ  ได้อธิบายผลลัพธ์ของการบรรลุข้อตกลงและผลกระทบก่อนยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน ว่า เรามีศักยภาพที่มากมายทั้งในสถาบันของรัฐและสถาบันเอกชน ของทั้งสองประเทศ ในการพูดคุยพิจารณาและหารือในกรอบของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศและสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับนักอุตสาหกรรมและนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ

รัฐมนตรีต่างอิหร่าน ประเมินเชิงบวกต่อการมาเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยในครั้งนี้เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  และกล่าวเสริมว่า ตลาดของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านสามารถมีบทบาทในตลาดกลางในการขนส่ง และการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการส่งออกอีกครั้ง ความร่วมมือพหุภาคีในทุกด้านเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการเกษตร การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับคู่ค้าของไทย

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ได้ชี้ถึงความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างทั้งสองประเทศในระดับระหว่างประเทศและภูมิภาค  พร้อมกับประกาศความพร้อมของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในกรอบของการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความร่วมมือเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงและการต่อสู้กับกับกลุ่มหัวรุนแรง กลุ่มคลั่งไคล้และการก่อการร้าย

รัฐมนตรีต่างประเทศไทยชี้ถึงผลลัพธ์ของคณะกรรมการเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศและได้ประเมินผลบวกในการเยือนครั้งนี้ ที่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศที่สามารถประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพฯและกรุงเตหะราน

รัฐมนตรีต่างประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ความสัมพันธ์ที่มีอยู่อย่างยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและความเคารพซึ่งกัน และในวันนี้ที่ได้เยือนกรุงเตหะรานพร้อมกับคณะตัวแทนของนักธุรกิจพ่อค้ารายใหญ่  มีความพยายามที่จะหาโอกาสสำหรับความร่วมมือในทางการเมืองเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมและด้านอื่น ๆ กับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านให้มากขึ้น

ดอน ปรมัตถ์วินัย  กล่าวว่า เรามีความยินดีว่าในการบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านและ P5 + 1 ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในระดับนานาชาติ  และการเยือนหารือในครั้งนี้สามารถยกระดับการส่งเสริมหวังความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยเรียกร้องความร่วมมือต่อไปกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค และกล่าวเสริมว่า  ภายใต้กรอบของการหารือและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ  ไทยมีความยินดีและมีความสนใจอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในระดับองค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาค

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941104000944