สถิติความเสียหาย ซาอุฯโจมตีเยเมน คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ 8,000 คน บาดเจ็บ 15,000 คน

957

farsnews  –  สถิติความเสียหาย หลังซาอุฯโจมตีประเทศอาหรับที่ยากจนที่สุดตลอด 10 เดือน  คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ 8,000  คน และบาดเจ็บ 15,000  คน

พันธมิตรอาหรับภายใต้การนำของซาอุดิอาระเบีย ได้บุกโจมตีเยเมน เข้าสู่ 300   วันแล้ว  และเนื่องจากซาอุฯไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ การโจมตีคงจะไม่มีวันหยุดอย่างแน่นอน

ซาอุดิอาระเบียเริ่มโจมตีเยเมน เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2558   และจนถึงวันนี้ได้ก้าวสู่ 301   วันแล้ว

นอกเหนือจากภาคเหนือของเยเมน ซึ่งเป็นแคว้น ฮัตรัตเมาวต์  อันเป็นแคว้นทะเลทรายและเขตพื้นที่สำคัญดังกล่าวตกอยู่ในอำนาจของกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะฮ์  ทุกพื้นที่ของเยเมน ต่างตกเป็นเหยื่อและเป้าโจมตีของซาอุฯ ด้วยอาวุธของตะวันตก- อเมริกา

หากมองไปยังสถิติอย่างละเอียดของการโจมตีประเทศที่ยากจนที่สุดของชาติอาหรับที่ล่วงเลยเข้าสู่ 301   วันแล้ว สามารถประจักษ์เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งสถิติดังกล่าวนี้ เป็นของสถาบันกฎหมาย “กฎหมายและการพัฒนา” เยเมน มีการตีพิมพ์หลังจากก้าวสู่ 301   วันของการโจมตีเยเมน

การสูญเสียด้านทรัพยากรมนุษย์

เสียชีวิต   8143   คน
บาดเจ็บ   15154   คน
รวม 23327   คน

ผู้หญิงเสียชีวิต  1591  คน
เด็กๆเสียชีวิต  1996   คน
ผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บ  1576   คน
เด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บ  1782   คน

โครงสร้างพื้นฐาน

สนามบิน 14  แห่ง
พอร์ตและท่าเทียบเรือ 10 แห่ง
สะพานและถนน 512   สาย
สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ 125  แห่ง
คลังสินค้าและการประปา  164 แห่ง
สถานีเครือข่ายการสื่อสาร 167  แห่ง

ภาคสังคมเยเมน

อาคาร บ้านเรือน  325,137  หลัง
มัสยิด  615  แห่ง
โรงเรียนและสถานศึกษา  569  แห่ง
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 39 แห่ง
สื่อองค์กรโทรศัพท์และการสื่อสาร 16  แห่ง
สถานีอนามัย 238  แห่ง

ภาคเศรษฐกิจในเยเมน

หน่วยงานภาครัฐ 970  แห่ง
คลังสินค้าและอาหาร  409  แห่ง
รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง 175  คัน
ตลาดและศูนย์การค้า 353  แห่ง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 238  แห่ง
ยุ้งฉาง 546  แห่ง
โรงเลี้ยงไก่  125   แห่ง
สนามกีฬาและศูนย์กีฬา 42  แห่ง
โรงงาน 190  แห่ง
ศูนย์ประวัติศาสตร์ 59 แห่ง
แหล่งท่องเที่ยว 119  แห่ง

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ต้องปิดการเรียนการสอน  3,750  แห่ง และ 1200,000 คน ต้องพลัดถิ่นและอพยพ
ซึ่งตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอีก  … !