สถิติความเสียหาย ซาอุฯโจมตีเยเมน คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ 8,000 คน บาดเจ็บ 15,000 คน

957

farsnews – สถิติความเสียหาย หลังซาอุฯโจมตีประเทศอาหรับที่ยากจนที่สุดตลอด 10 เดือน คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ 8,000 คน และบาดเจ็บ 15,000 คน

พันธมิตรอาหรับภายใต้การนำของซาอุดิอาระเบีย ได้บุกโจมตีเยเมน เข้าสู่ 300 วันแล้ว และเนื่องจากซาอุฯไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ การโจมตีคงจะไม่มีวันหยุดอย่างแน่นอน

ซาอุดิอาระเบียเริ่มโจมตีเยเมน เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2558 และจนถึงวันนี้ได้ก้าวสู่ 301 วันแล้ว

นอกเหนือจากภาคเหนือของเยเมน ซึ่งเป็นแคว้น ฮัตรัตเมาวต์ อันเป็นแคว้นทะเลทรายและเขตพื้นที่สำคัญดังกล่าวตกอยู่ในอำนาจของกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะฮ์ ทุกพื้นที่ของเยเมน ต่างตกเป็นเหยื่อและเป้าโจมตีของซาอุฯ ด้วยอาวุธของตะวันตก- อเมริกา

หากมองไปยังสถิติอย่างละเอียดของการโจมตีประเทศที่ยากจนที่สุดของชาติอาหรับที่ล่วงเลยเข้าสู่ 301 วันแล้ว สามารถประจักษ์เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งสถิติดังกล่าวนี้ เป็นของสถาบันกฎหมาย “กฎหมายและการพัฒนา” เยเมน มีการตีพิมพ์หลังจากก้าวสู่ 301 วันของการโจมตีเยเมน

การสูญเสียด้านทรัพยากรมนุษย์

เสียชีวิต 8143 คน
บาดเจ็บ 15154 คน
รวม 23327 คน

ผู้หญิงเสียชีวิต 1591 คน
เด็กๆเสียชีวิต 1996 คน
ผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บ 1576 คน
เด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บ 1782 คน

โครงสร้างพื้นฐาน

สนามบิน 14 แห่ง
พอร์ตและท่าเทียบเรือ 10 แห่ง
สะพานและถนน 512 สาย
สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ 125 แห่ง
คลังสินค้าและการประปา 164 แห่ง
สถานีเครือข่ายการสื่อสาร 167 แห่ง

ภาคสังคมเยเมน

อาคาร บ้านเรือน 325,137 หลัง
มัสยิด 615 แห่ง
โรงเรียนและสถานศึกษา 569 แห่ง
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 39 แห่ง
สื่อองค์กรโทรศัพท์และการสื่อสาร 16 แห่ง
สถานีอนามัย 238 แห่ง

ภาคเศรษฐกิจในเยเมน

หน่วยงานภาครัฐ 970 แห่ง
คลังสินค้าและอาหาร 409 แห่ง
รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง 175 คัน
ตลาดและศูนย์การค้า 353 แห่ง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 238 แห่ง
ยุ้งฉาง 546 แห่ง
โรงเลี้ยงไก่ 125 แห่ง
สนามกีฬาและศูนย์กีฬา 42 แห่ง
โรงงาน 190 แห่ง
ศูนย์ประวัติศาสตร์ 59 แห่ง
แหล่งท่องเที่ยว 119 แห่ง

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ต้องปิดการเรียนการสอน 3,750 แห่ง และ 1200,000 คน ต้องพลัดถิ่นและอพยพ
ซึ่งตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอีก … !