ไอซิส มีรายได้จากการขายน้ำมัน 50 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน

847
แฟ้มภาพ

The Independent   ของอังกฤษ ระบุว่า รายได้จากการขายน้ำมันของไอซิส  ประมาณ 50   ล้านดอลลาร์ ต่อเดือน

Presstv รายงานอ้าง หนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษ ฉบับวันเสาร์ รายงานว่า   ดูเหมือนว่า แหล่งที่มาของรายได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไอซิส คือการขายน้ำมัน และนำรายได้ดังกล่าวมาใช้ในการสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐานและจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายไอซิส

ตามรายงานระบุว่า ไอซิสขายน้ำมันดังกล่าวให้กับพ่อค้าคนกลาง ในราคา บาร์เรล   ละ  10-35   ดอลลาร์   และนำส่งขายต่อในประเทศตุรกี

เจ้าหน้าที่อิรักกล่าวว่า ส่วนหนึ่งของน้ำมันถูกลักลอบขนจากเขตพื้นที่ของชาวเคริด์ในอิรัก   แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภาเคริด์สถาน ได้ออกมาปฏิเสธ

เป็นที่เชื่อกันว่ากลุ่มไอซิส  ลักลอบขุดน้ำมันในซีเรีย  30,000 บาร์เรลต่อวัน  และในอิรัก 10,000-20,000 บาร์เรล ต่อวัน

ขณะเดียวกันสำนักนายกรัฐมนตรีตุรกีกล่าวในการแถลง ว่า   สามารถจับกุมกลุ่มพ่อค้าเถื่อนที่พยายามลักลอบขนน้ำมันเถื่อนจากซีเรีย ได้ จำนวน  3,319 คน