งานสร้างของอิสราเอล “กบฏโดยตรง” ต่อพระเจ้า : รับไบจากสหรัฐฯ

1714

อิสลามไทมส์ – ผลงานสร้างของอิสราเอลโดยยิวไซออนิสต์ในปี 1948 ก็คือ “การกบฏโดยตรง” ต่อพระเจ้า และสิ่งตรงข้ามกับคำสอนของคัมภีร์โตราห์(เตารอต) รับไบออร์โธดอกซ์อเมริกันผู้หนึ่งกล่าว

“แนวคิดที่จะสร้าง ‘รัฐ’ ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 60 ปีที่แล้วนี้เป็นการกบฏโดยตรงต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณา” รับไบ Yisroel Dovid Weiss กล่าว เขาเป็นนักเคลื่นอนไหวและโฆษกของนิกาย Neturei Karta ยิวฮารีดีที่รวมกลุ่มกันต่อต้านไซออนิสต์

รับไบ Weiss ซึ่งอยู่ในเมืองมอนซีย์ รัฐนิวยอร์ค เชื่อว่า ชาวยิวที่ยึดมั่นในศาสนาควรจะต่อต้านการมีอยู่ของอิสราเอล เขามักจะพูดในที่ชุมนุมและที่ประชุมในสหรัฐฯ และในเวทีระหว่างประเทศ โดยวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลและไซอนิสต์
“พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ในคัมภีร์โตราห์ของพระองค์ว่า… ชาวยิวคือผู้ที่ยอมจำนนต่อพระองค์ และนั่นคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับศาสนายิว” Weiss กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Prss TV เมื่อวันจันทร์

อุดมการณ์ทางการเมืองของอิสราเอลคือลัทธิไซออนิสต์ และ “โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาให้พระเจ้าอยู่นอกสมการ พวกเขาโยนพระผู้เป็นเจ้าออกไป พระเจ้าทรงห้าม นี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับพวกเขา” เขากล่าวเสริม

สถาบันแห่งหนึ่งของยิวได้เสนอให้ “ปลด” อาจารย์ที่ต่อต้านอิสราเอลออกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐฯ เพื่อลดกิจกรรมการต่อต้านอิสราเอลในรั้วมหาวิทยาลัยของอเมริกา

สถาบันนโยบายชาวยิว (Jewish People Policy Institute) กล่าวในการประเมินผลงานประจำปี 2014-2015 ของตนว่า มีกลุ่มต่อต้านอิสราเอลในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของอเมริกามากกว่า 300 กลุ่ม ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบต่อการผ่านมติต่างๆ ของขบวนการคว่ำบาตร, ถอนการลงทุน และลงโทษ (Boycott, Divestment and Sanctions – BDS)

Weiss ประณามคำแนะนำของสถาบันดังกล่าวที่ให้ปลดอาจารย์ที่ต่อต้านอิสราเอลออกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของสหรัฐฯ ว่าเป็นการกระทำที่ “หยาบคาย” และ “โจ่งแจ้ง”

Weiss เป็นโฆษกของนิกาย Neturei Karta กลุ่มศาสนายิวกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านลัทธิไซออนิสต์ และเรียกร้องให้ถอดถอนอิสราเอล ด้วยความเชื่อว่า ชาวยิวถูกต้องห้ามไม่ให้มีรัฐเป็นของตัวเอง

“ยิวคนใดก็ตามที่ศรัทธาต่อศาสนาของเขาจะไม่ยอมรับการเข้าครอบครองปาเลสไตน์ จะต่อต้านการยึดครองทั้งหมด” เขากล่าว

ในเดือนธันวาคม 2006 Weiss ได้พูดในที่ประชุมระหว่างประเทศแห่งหนึ่งที่จัดขึ้นในเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยเขาได้กล่าวว่า ชาวอิสราเอลได้ใช้เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว (ฮอโลคอสต์) เพื่อเรียกความสงสารและหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง

ในที่ประชุมนั้น เขากล่าวว่า “มีชาวยิวหลายแสนคนทั่วโลกที่แสดงตัวร่วมต่อต้านอุดมการณ์ไซออนิสต์เหมือนกับกับเรา ที่รู้สึกว่าลัทธิไซออนิสต์ไม่ใช่วาระของยิว แต่เป็นวาระทางการเมืองเท่านั้น”