ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ชี้ ทุกกล่องเสียงที่เปล่งออกมาเพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่มุสลิม คือลำโพงของศัตรู

1167

presstv – อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน กล่าวว่า ศัตรูอิสลามกำลังสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาติอิสลาม

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (23) อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน กล่าว ในการเข้าพบของคณะผู้เข้าร่วมแข่งขันทดสอบกุรอานนานาชาติครั้งที่ 32 ที่จัดขึ้น ณ กรุงเตหะราน ว่า “การสร้างความแตกแยกและการแบ่งให้ประชาชาติอิสลามออกเป็นสองฝ่ายนั้น ถือเป็นแผนการหลักของศัตรูอิสลามในวันนี้ ด้วยเหตุนี้ทุกคนต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ อย่าได้ส่งเสียงในการสร้างความแตกแยกและเป็นเครื่องขยายเสียงของศัตรูอิสลามและกุรอานเป็นอันขาด”

ผู้นำสูงสุดอิหร่านย้ำว่า “ทุกกล่องเสียงที่สร้างความแตกแยก คือ ลำโพงของศัตรู”

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวถึงแผนการและการดำเนินการของศัตรูอิสลามว่า ศัตรูต้องการสร้างความแตกแยกระหว่างชีอะห์ ซุนนี อาหรับกับชนชาติที่ไม่ใช่อาหรับ ชาติพันธุ์กับเชื้อชาติ และชาตินิยม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคำสั่งของเหล่าผู้ประสงค์ร้ายต่อประชาชาติอิสลามทั้งสิ้น ซึ่งควรมี “บาศีรัต” (รู้แจ้ง) และ “ความมุ่งมั่น” ในการเผชิญหน้าต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงใบสั่งในการเยียวยาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกอิสลามในวันนี้ ว่า “ในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่โลกอิสลามกำลังตกอยู่ในสถานะภาพที่ลำบากเนื่องจากความอ่อนแอ ความขัดสน ความแตกแยก และสงครามภายในที่เกิดจากการกดดันของระบอบอานารยะ ซึ่งมีแนวทางเดียวเท่านั้นที่สามารถเผชิญหน้ากับการกดดันที่ถูกบีบบังคับ คือ การยอมจำนนต่อหลักคำสอนของอัลกุรอาน และความมุ่งมั่นอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนและก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงส่ง”

ผู้นำสูงสุดอิหร่าน กล่าวเสริมว่า “วันนี้เป็นความโชคดีที่การเคลื่อนไหวไปสู่อิสลามและอัลกุรอานในหมู่ประชาคมมุสลิมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยที่การตื่นตัวของอิสลามคือหนึ่งในผลที่ดีงามของมัน”

ผู้นำการปฏิวัติอิสลามย้ำว่า “การตื่นตัวของอิสลามคือข้อเท็จจริงหนึ่งที่ไม่อาจถูกทำลายลงได้และผลต่างๆ ของมันก็จะขยายตัวออกไปในแต่ละวัน”

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า หากเราก้าวเดินสู่เป้าหมายอันสูงส่งของกุรอานหนึ่งก้าว พระองค์ก็จะทรงประทานพละกำลังที่เข้มแข็งหลายเท่าตัวแก่เรา ซึ่งเรื่องนี้ชนชาติอิหร่านมีประสบการณ์มาแล้ว เมื่อเผชิญหน้าต่อสู้กับผู้อหังการ ก็สามารถก้าวถึงยังความสามารถ ศักยภาพและความหวังที่เพิ่มสูงขึ้นเสมอ

ผู้นำสูงสุดแสดงความคาดหวังว่า ประชาชาติอิสลามแทนที่จะมีการพูดคุยเรื่องราวกุรอานเพียงอย่างเดียวแล้ว ก็ควรจะนำเอาหลักคำสอนของอัลกุรอานมาปฏิบัติใช้และเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงด้วย