9 ชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบียมากที่สุด

774
راز همراهی کشورهای عربی با سعودی

alalam – กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  เปิดเผยในรายงานฉบับหนึ่งว่า  จำนวนเงินที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนชาติพันธมิตรอาหรับ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี   2011    ถึง  เดือนเมษายน ปี  2014   เพื่อจุดมุ่งหมายให้ประเทศเหลานี้เข้ามาเป็นแนวร่วม  เป็นเงินจำนวน  22.7  พันล้านดอลลาร์

ผู้สังเกตการณ์ถือว่า จุดมุ่งหมายของการให้ “สินบน” ครั้งมหาศาลของซาอุดิอาระเบียนั้น เพื่อเป็นการบีบบังคับให้เหล่าชาติที่รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวปฏิบัติตามเจตจำนงทางการเมืองของซาอุดิอาระเบีย และเพื่อให้เศรษฐกิจของพวกเขาต้องพึ่งพาซาอุดิอาระเบีย

รายงานฉบับหนึ่งของหนังสือพิมพ์  “ริยาด”  ตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ   ถือ ว่าอียิปต์ เป็นประเทศที่รับเงินช่วยเหลือมากที่สุดในหมู่ประเทศต่างๆที่รับเงินช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบีย  ซึ่งอียิปต์ รับเงินช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบีย ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี   2011    ถึง   เดือนเมษายน ปี  2014  แล้ว จำนวน  6.5   พันล้านดอลลาร์

รายงานระบุอีกว่า เยเมน รับเงินช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบีย     3.8   พันล้านดอลลาร์    จอร์แดน    3   พันล้านดอลลาร์    บาห์เรน 2.8   พันล้านดอลลาร์   โอมาน   2.5   พันล้านดอลลาร์

กลุ่มขบวนการในปาเลสไตน์   1.8   พันล้านดอลลาร์

นอกจากนั้น โมร็อกโค ยังได้รับเงินช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบีย  1.6   พันล้านดอลลาร์     ซูดาน   527   ล้านดอลลาร์  และ อันดับที่ 9    คือ  จิบูติ    68   ล้านดอลลาร์