9 ชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบียมากที่สุด

774
راز همراهی کشورهای عربی با سعودی

alalam – กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เปิดเผยในรายงานฉบับหนึ่งว่า จำนวนเงินที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนชาติพันธมิตรอาหรับ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2011 ถึง เดือนเมษายน ปี 2014 เพื่อจุดมุ่งหมายให้ประเทศเหลานี้เข้ามาเป็นแนวร่วม เป็นเงินจำนวน 22.7 พันล้านดอลลาร์

ผู้สังเกตการณ์ถือว่า จุดมุ่งหมายของการให้ “สินบน” ครั้งมหาศาลของซาอุดิอาระเบียนั้น เพื่อเป็นการบีบบังคับให้เหล่าชาติที่รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวปฏิบัติตามเจตจำนงทางการเมืองของซาอุดิอาระเบีย และเพื่อให้เศรษฐกิจของพวกเขาต้องพึ่งพาซาอุดิอาระเบีย

รายงานฉบับหนึ่งของหนังสือพิมพ์ “ริยาด” ตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ถือ ว่าอียิปต์ เป็นประเทศที่รับเงินช่วยเหลือมากที่สุดในหมู่ประเทศต่างๆที่รับเงินช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบีย ซึ่งอียิปต์ รับเงินช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบีย ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2011 ถึง เดือนเมษายน ปี 2014 แล้ว จำนวน 6.5 พันล้านดอลลาร์

รายงานระบุอีกว่า เยเมน รับเงินช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบีย 3.8 พันล้านดอลลาร์ จอร์แดน 3 พันล้านดอลลาร์ บาห์เรน 2.8 พันล้านดอลลาร์ โอมาน 2.5 พันล้านดอลลาร์

กลุ่มขบวนการในปาเลสไตน์ 1.8 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนั้น โมร็อกโค ยังได้รับเงินช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบีย 1.6 พันล้านดอลลาร์ ซูดาน 527 ล้านดอลลาร์ และ อันดับที่ 9 คือ จิบูติ 68 ล้านดอลลาร์