เบื้องหลังซาอุดิอาระเบีย โจมตีเยเมน หวังสร้างสงครามชีอะห์ –ซุนนี

1584

เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาระดับสูง ของกลุ่มอันศอรุลเลาะฮ์ เยเมน ได้กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของ ราชวงศ์ซาอูดและพันธมิตรของมัน ในการโจมตีเยเมน คือ การสร้างความแตกแยก และความร้าวฉาน ระหว่าง ซุนนี – ชีอะฮ์ ซึ่งแน่นอนยิ่งพวกเขาจะไม่มีวันสมหวังในแผนการอันชั่วร้ายนี้

farsnews – ชัรฟุดดีน ชัมซุดดีนีย์ ได้กล่าวปราศรัย ในช่วงบ่ายวานนี้ (จันทร์ ที่ 11 ) ในมหาวิทยาลัยอิสลาม ออซอด เมือง อัรเดบิล ว่า “การโจมตีเยเมนอย่างเปิดเผย โดยซาอุดิอาระเบียนั้น มีจุดประสงค์ และเหตุผลเฉพาะ ซึ่งผู้คนบางส่วน ไม่อาจรับรู้ถึงแผนการเหล่านี้ และยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เยเมน เป็นประเทศจุดยุทธศาสตร์ในภูมิภาค ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2004 ประเทศนี้ได้เริ่มต้นขบวนการเคลื่อนไหว โดยมีผู้นำการปฏิวัติ คนแรก ชื่อ ซัยยิด ฮูเซน บัดรุดดีน ใช้เมืองศออดาห์ เป็นสถานที่แห่งแรกในการขับเคลื่อน จนเป็นภัยอันตรายต่ออาลีซาอูด ทำให้มีการสกัดกั้นขบวนการปฏิวัติของประชาชนชาวเยเมน ที่ได้แผ่กระจายปกคลุมทุกพื้นที่ เพื่อคงไว้ซึ่งหุนเชิดของตนเอง

เขากล่าวเสริมว่า นับตั้งแต่ปีแรกที่ ซัยยิด ฮูเซน บัดรุดดีน ได้จัดตั้งขบวนการอันศอรุลเลาะฮ์ขึ้น มา ท่านได้รวบรวมบรรดามุญาฮีดีน นักต่อสู้ทั้งหลาย ให้อยู่ ภายใต้อุดมการณ์อันเดียวกัน พร้อมได้ประกาศจุดยืนโดยการแสดงออกในการสนับสนุน ขจัดระบอบการกดขี่ และการละเมิด ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ ซึ่ง การโจมตีซาอุดิอาระเบีย ก็ มีเป้าหมายเพื่อยับยั้ง เสรีภาพและเอกราชที่แท้จริงของประเทศนี้

แก่นแท้ของการปฏิวัติประชาชนชาวเยเมน มีความคล้ายคลึงกับ การปฏิวัติของอิหร่าน

ที่ปรึกษา อันศอรุลเลาะฮ์ ได้กล่าวว่า ” สื่อต่างๆของตะวันตกต่างพยายามที่จะปกปิดความเป็นจริงเกี่ยวกับการปฏิวัติของประชาชนชาวเยเมน ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในความคล้ายคลึงกับการปฏิวัติอิหร่าน เพราะ ในด้านหนึ่ง กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครองเก่า ต่างก็ละทิ้งแผ่นดินของตนไปเช่นกัน และประชาชนต่างก็มีเสรีภาพ และอิสรภาพในการตัดสินใจ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจังด้วยตัวเอง

ชัมซุดดีน ได้กล่าวเสริมในครั้งนี้อีก ว่า “ในอีกประเด็นหนึ่ง การสร้างวัฒนธรรมแห่งอัลกุรอาน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในคำบรรยาย ที่บัดรุดดีน ได้เคยปฏิวัติและกำชับไว้ โดยถือว่า การอบรม ขัดเกลาจิตวิญญาณ เป็นเนื้อหาในลำดับต้นๆของการบรรยายเขา

เขากล่าวเสริมว่า ร้อยกว่าคำบรรยาย ที่เขาได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของ ประเด็นศาสนา และจิตวิญญาณ เพื่อส่งเสริมให้อันศอรุลลอฮ สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านจิตวิญญาณให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศ ด้วยการพึ่งพายังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลัก

ชัมซุดดีน กล่าวเสริมว่า ในส่วนที่สอง คือ การเคลื่อนไหวที่ดำเนินไปสู่เส้นทางเพื่อให้ประชาชน สามารถก้าวไปข้างหน้า โดยได้รับการบันดาลใจ หรือ ชี้นำจากอัลกุรอาน และ แนวทางของอะฮลุลบัยต์(อ) จนกระทั่งพวกเขาสามารถเคลื่อนไหว และสามารถทำให้การปฏิวัติประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ในส่วนที่สาม คือ การเคลื่อนไหวของอันศอรุลลอฮ ที่มีโลกทัศน์ในการรู้จักศัตรูโดยสามารถประจักษ์เห็นชัดเจน อีกทั้งประชาชนชาวเยเมน ต่างได้ข้อสรุปที่ว่า ปัญหาต่างๆ ที่พี่น้องมุสลิมกำลังประสบอยู่นี้ ล้วนมาจากน้ำมือของ สหรัฐ และยิวไซออนิสต์ทั้งสิ้น

ที่ปรึกษาอันศอรรุลเลาะฮ์ ยังได้กล่าวว่า การส่งเสริมสโลแกนแห่งศาสนา และอิสลาม ที่ขับเคลื่อนด้วย ประโยค ” อเมริกาจงพินาศ อิสราเอล จงพินาศ !! ชัยชนะเป็นของอิสลามนั้น ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว !! และใน คำบรรยายของ ซัยยิด ฮูเซน บัดรุดดีน ท่านยังได้กล่าวระลึกถึงอิมามโคมัยนี(รฮ) ผู้ล่วงลับว่าเป็น ผู้นำ ที่แท้จริงของขบวนการปฏิวัติในครั้งนี้
ศออดะฮ คือศูนย์กลางแห่งความรู้ และแหล่งผลิตอุลามาอ์ นักวิชาการ ในเยเมน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเมืองกุมของอิหร่าน

เขาได้อีกกล่าวว่า “เราสามารถมองเห็นการขับเคลื่อนขบวนการอันยิ่งใหญ่นี้ จากพลังรัศมีแห่งการปฏิวัติอิสลาม ที่อยู่ในการเคลื่อนไหวของประชาชนชาวเยเมน ซึ่ง ซัยยิด ฮูซัยนี ที่ได้เริ่มการปฏิวัติในยุคสมัยของเขาจากเมือง ศออดะฮ์ นั้น ได้เน้นย้ำถึงหลักการนี้ว่า เมืองศออ์ดะฮ เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ และเป็นศูนย์กลางผลิตบรรดาอุลามาอ์ในเยเมน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเมืองกุมของอิหร่านยิ่งนัก
ซัมซุดดีนได้อธิบาย ว่า ตั้งแต่ปี 2004 ซัยยิด ฮูซัยนี ได้เริ่มต้นการปฏิวัติด้วยจำนวนสมาชิก 300 คน และการปฏิวัติอันนี้ กลายเป็นระฆังที่ส่งสัญญาณอันตรายแก่สหรัฐอเมริกา จนทำให้พวกเขาต้องออกมาส่งเสียงเพื่อบิดเบือน และทำลายการปฏิวัติในครั้งนั้น

เขากล่าวเสริมว่า ในปี 2004-2010 เกิดสงครามโจมตีเยเมน 6 ครั้งด้วยกัน และวันนี้ เราสามารถประจักษ์เห็นการโจมตีของซาอุดิอาระเบียที่มีต่อเยเมน ซึ่งแน่นอน สงครามครั้งนี้ เกิดขึ้นก็เพื่อทำลายเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นแห่งชาติ ทำลายกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในภูมิภาคของเยเมน ทั้งนี้ในทางภูมิศาสตร์แล้ว เยเมนตั้งอยู่ บนช่องแคบมันเดบ เป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ที่พิเศษและสำคัญอันมีอานาเขตติดทะเลที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆของประเทศ

เขายังได้ระบุว่า เยเมนมีความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี 34% ของน้ำมันสำรองในโลกมีก๊าซนับพันล้านลูกบาศก์เมตรและทรัพยากรแร่ธาตุอื่น ๆอีกมากมาย พร้อมกับชี้ว่า หลังจากที่ อับดุลลอฮ์ ซาเลห์ ถูกโค่นล้มจากอำนาจ ซาอุดิอาระเบียมีความละโมบในทรัยพากรเหล่านี้จึงมีการโจมตีเยเมน ด้วยการสร้างสงครามภายในในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และเป็นการเปิดทางให้กับกลุ่มก่อการร้ายไอซิสและอัลกออิดะห์

พลเรือนเยเมนได้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 10,000 กว่าคนแล้ว

ชัมซุดดีน ได้กล่าวในช่วงท้ายว่า ในช่วงเดือนล่าสุด ภายหลังจากการโจมตีของซาอุดิอาระเบีย อันศอรุลลอฮ สามารถกวาดล้างกลุ่มตักฟีรีย์ และไอซิส มากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และวันนี้เราจะประจักษ์เห็นในกวาดล้าง กลุ่มตักฟีรีย์ วะฮาบี และไอเซิส จำนวน 12,000 กว่าคน และเราจะพยายามให้พวกเขาเหลานี้ออกไปจากประเทศนี้ให้ได้

เขาได้กล่าวว่า ถ้าหากวันนี้ ซาอุได้ร่วมกับหลายประเทศในการโจมตีเยเมน อย่างเปิดเผย ทำลายอาคารบ้านเรือนของประเทศนี้ การที่เยเมนไม่ได้บุกโจมตีประเทศซาอุ นั่นก็เพราะพวกเราต่างรู้ดีว่า ในสภาวะที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ เหล่าบรรดามหาอำนาจผู้ยโสโอหัง ต่างรอคอยจังหวะในการโจมตีเยเมน และเป็นการเปิดทางให้เกิดสงครามระหว่างซุนนี่-ชีอะฮ และยังจะทำให้ยิวไซออนิสต์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และอันที่จริงแล้ว ซาอุดิอาระเบียต้องการให้เยเมนทำการตอบโต้โดยการบุกแผ่นดินของซาอุฯ เสียด้วยซ้ำ และการเข้าสู่แผ่นดินฮารอมัยน (เมืองมักกะห์ และมะดีนะห์) จะกลายเป็นข้ออ้างที่สวยหรูที่สุดในการก่อสงครามระหว่างซุนนี่-ชีอะฮ และยังสามารถกระตุ้นกลุ่มต่างๆได้ในอีกด้านหนึ่ง แต่เราจะไม่มีวันตกอยู่ในหลุมพรางเหล่านี้ แม้ว่าเราจะมีอาวุธที่ไม่มากนัก แต่เรามีความเข้มแข็ง และความปรารถนาอันแรงกล้า ด้านจิตวิญญาณ เราได้พยายามทำลายแผนการและเป้าหมายต่างๆของศัตรูมาโดยตลอด ซึ่งในจำนวนประชากร 25 ล้านคนในตอนนี้ มี 10,000 คนแล้ว ที่เป็นชะฮีด และได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ก็เพื่อการยืนหยัด โดยถือว่า การยืนหยัด คือ กุญแจแห่งชัยชนะที่จะสูญเสียไปไม่ได้

เขาได้กล่าวทิ้งท้ายว่า หาก กองทัพอียิปต์และปากีสถานเข้าร่วมกับซาอุดิอาระเบีย วันนี้ พวกเขาจะต้องเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการกดขี่ประชาชนชาวเยเมน และเป็นผู้รุกรานประเทศนี้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครอยากมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมนี้ทั้งนั้นเว้นแต่ เพื่อผลประโยชน์อันมหาศาลเท่านั้น ….

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940221001501
http://iqna.ir/fa/News/3292084