สภาปากีสถาน มีมติ “วางตัวเป็นกลาง” กรณีวิกฤตเยเมน

551

alalam – รัฐสภาปากีสถานรับรองมติเกี่ยวกับสถานการณ์ในเยเมน (วันศุกร์ที่ผ่านมา) และเรียกร้องให้ปากีสถานวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้ง และให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาความแตกต่างของพวกเขาอย่างสันติ

สมาชิกรัฐสภาปากีสถานได้ลงมติ ให้รัฐบาลปากีสถานวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้ง และให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาความแตกต่างของพวกเขาอย่างสันติ

มติฉบับนี้ ระบุ รัฐสภาปากีสถานแสดงความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับความปลอดภัยที่กำลังย่ำแย่ลงและสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในเยเมน ตลอดจนความหมายโดยนัยสำหรับสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคนี้”

“รัฐสภาประสงค์ให้ปากีสถานวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งเยเมนต่อไป เพื่อให้สามารถมีบทบาททางการทูตเชิงรุกเพื่อยุติวิกฤตินี้ รัฐสภาแสดงออกถึงการสนับสนุนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างชัดเจน” นายกรัฐมนตรี นาวาซ ชารีฟ ของปากีสถาน กล่าวย้ำหลายครั้ง และว่า เขาจะปกป้อง “บูรณภาพแห่งดินแดน” ของซาอุดีอาระเบียจากภัยคุกคามใดๆ ก็ตาม โดยที่ไม่ได้ระบุว่าสิ่งไหนบ้างที่อาจเป็นภัยคุกคาม หรือการดำเนินการแบบใดที่เขาจะใช้

รัฐสภาปากีสถานได้เริ่มการอภิปรายเรื่องข้อเรียกร้องดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ (6) และไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติคนใดสนับสนุนการส่งกองทหารให้กับซาอุดีอาระเบียเพื่อใช้ในเยเมนเลย