ค้นพบแหวนสลักพระนาม “อัลลอฮ์” อายุนับพันปี ชี้ความสัมพันธ์โลกอิสลามกับสแกนดิเนเวีย

8500

ในระหว่างการขุดเจาะทางโบราณคดีในสวนของผู้หญิงคนหนึ่งในสวีเดน มีการค้นพบแหวนวงหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างโลกอิสลามและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย

Maide.az – ในช่วงปลายทศวรรษ 1800 สถาบันธุรกิจการค้า “Bryka” โดยมีไวกิ้งเป็นเจ้าของ ซึ่งในระหว่างการขุดทางโบราณคดีก็ได้ค้นพบแหวนวงหนึ่ง คาดว่าจะเป็นแหวนตกแต่งประดับและสลักด้วยคำว่า คำว่า “อัลเลาะห์” มาถึงภูมิภาคนี้ผ่านเส้นทางการค้าขาย

ตามทัศนะของนักโบราณคดี หัวแหวนดังกล่าว ประดับด้วยชื่อมงคล ด้วย “พระเจ้า” หรือ “ด้วยนามของพระเจ้า” หรือ “อิลลัล ลอฮ์ ” ในรูปลักษณะของอักษรกูฟีย์ และสิ่งนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างคาบสมุทรสแกนดิเนเวียและโลกอิสลาม โดยคาดว่า แหวงวงดังกล่าวมีอายุประมาณ 1200 ปี

กล่าวกันว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างคาบสมุทรสแกนดิเนเวียกับตะวันออกกลางเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อ 3400 ปีที่แล้ว

85877495073412136411305088001