ตุรกี ยอมให้ทหารอเมริกาใช้ฐานทัพ

1863

ABNA – หลังจากตุรกีกับสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลง ทางรัฐบาลตุรกีก็เห็นชอบและตกลงยินยอมให้กองทัพอเมริกาใช้ฐานทัพทหาร “อิน เจอร์ลิกค์” ตุรกี เพื่อเป็นฐานสำหรับอากาศยานไร้นักบินของสหรัฐอเมริกาใช้ปฏิบัติการทางทหารในเขตภูมิภาค

อากาศยานไร้นักบินดังกล่าวจะนำมาใช้ปฏิบัติการสอดแนม และใช้ปฏิบัติการทางทหาร โดยอ้างเพื่อโจมตีฐานที่มั่นต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส

ข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ Lloyd Huston เสนาธิการกองทัพอเมริกา และJohn Allen ตัวแทนพิเศษของบารัก โอบามา ในประเด็นกลุ่มพันธมิตรต่อต้านไอซิส ได้เยือนตุรกีเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการปราบปรามไอซิส

ข้อตกลงดังกล่าวได้บรรลุขึ้นหลังจากที่อเมริกาใช้อากาศยานไร้นักบินปฏิบัติการในอิรักมาแล้ว โดยใช้ฐานทัพเรือที่ประจำการในอ่าวเปอร์เซีย โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ฐานทัพใหม่แต่ประการใด