บุคคลที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศยาวนานที่สุดในโลก

526

ซาอูด อัลฟัยศอล  รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุฯ เป็นปีที่  40     ได้ให้การสัตยาบันแก่คิงซัลมาน กษัตริย์องค์ใหม่ของซาอุดีอาระเบียอีกครั้ง

อัลอาลัม –   หลังจากการเสียชีวิตของคิงอับดุลลอฮ์  กษัตริย์องค์เก่า และการเข้ารับตำแหน่งของคิงซัลมาน   มีข่าวลือต่างๆนาๆ กรณีที่ ซาอูด ฟัยศ็อล ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุฯ  แต่ในที่สุด คิงซัลมาน ก็ยังมอบความไว้วางใจโดยมีการแต่งตั้งให้ซาอูด ฟัยศ็อลเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอีกต่อไป

ซาอูด อัลฟัยศ็อล วัย   75     ปี  เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อปี  1975     ซึ่งถือเป็นรัฐมนตรีคนเดียวในโลก ที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ยาวนานที่สุด   เป็นระยะเวลา 40   ปี

กระนั้นก็ตาม ซาอูด ฟัยศ็อล ยังต้องเผชิญกับโรคภัยต่างๆนาๆ  สมัยที่คิงซัลมานเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ณ. โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

คิงซัลมาน เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่  23    มกราคม  ปี 2015    และเป็นกษัตริย์องค์ที่สี่แห่งราชวงศ์ซาอูด ที่ยังโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ ซาอูด ฟัยศ็อล เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศต่อไป

ซาอูด ฟัยศ็อล เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียครั้งแรก เมื่อปี  1975     สมัยของคิงฟาฮัด  บิน อับดุลอาซิส