ชัยค์คุลอัซฮัร เผยที่มาของแนวคิดอิสลามแบบสุดโต่ง

1119

ชัยค์ คุล อัซฮัร ถือว่า การตีความคัมภีร์อัลกุรอานและอัลฮะดิษ แบบผิดๆ นำไปสู่การการแพร่พันธุ์ลัทธิอิสลามแบบสุดโต่ง  

อัลอาลัม  –  ชัยค์ อะห์มัด ฏ็อยยิบ ได้กล่าวในการประชุม “ต่อต้านการก่อการร้าย”  ที่จัดขึ้นที่เมืองมักกะห์  ซาอุดีอาระเบีย เป็นเวลาสามวัน ว่า  การตีความคัมภีร์กุรอานและซุนนะห์ ของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล)แบบผิดๆ นำไปสู่การตีความศาสนาอิสลามอย่างคับแคบ และนำไปสู่การแพร่พันธุ์ลัทธิอิสลามสุดโต่ง  อันนำมาซึ่งความแตกแยกในหมู่พี่น้องมุสลิม

ชัยค์ คุล อัซฮัร ได้เรียกร้องประเทศอิสลาม ให้มีการปฏิรูประบบการศึกษา  ว่า การปฏิรูประบบการศึกษาโดยเฉพาะเนื้อหาสาระของบทเรียน เพื่อสกัดกั้นความเข้าใจที่ผิดๆในประเด็นญิฮาด และมุสลิมนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ชัยค์ คุล อัซฮัร  กล่าวย้ำถึงภัยคุกคามในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องมุสลิมว่า   มหาอำนาจและยิวอิสราเอล คือผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องมุสลิม

ชัยค์ อะห์มัด ฏ็อยยิบ กล่าวว่า การตีความคัมภีร์กุรอานและซุนนะห์ ของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล)แบบผิดๆ นำไปสู่การตีความศาสนาอิสลามอย่างคับแคบ และสุดโต่ง  และความสุดโต่งอันนี้ทำให้ไม่ยอมรับมุมมองและทัศนะของบุคคลอื่น และจะกล่าวหาบุคคลอื่นที่มีความคิดต่างว่าเป็นกาเฟร (ผู้ปฏิเสธ)