ชัยค์คุลอัซฮัร เผยที่มาของแนวคิดอิสลามแบบสุดโต่ง

1115

ชัยค์ คุล อัซฮัร ถือว่า การตีความคัมภีร์อัลกุรอานและอัลฮะดิษ แบบผิดๆ นำไปสู่การการแพร่พันธุ์ลัทธิอิสลามแบบสุดโต่ง

อัลอาลัม – ชัยค์ อะห์มัด ฏ็อยยิบ ได้กล่าวในการประชุม “ต่อต้านการก่อการร้าย” ที่จัดขึ้นที่เมืองมักกะห์ ซาอุดีอาระเบีย เป็นเวลาสามวัน ว่า การตีความคัมภีร์กุรอานและซุนนะห์ ของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล)แบบผิดๆ นำไปสู่การตีความศาสนาอิสลามอย่างคับแคบ และนำไปสู่การแพร่พันธุ์ลัทธิอิสลามสุดโต่ง อันนำมาซึ่งความแตกแยกในหมู่พี่น้องมุสลิม

ชัยค์ คุล อัซฮัร ได้เรียกร้องประเทศอิสลาม ให้มีการปฏิรูประบบการศึกษา ว่า การปฏิรูประบบการศึกษาโดยเฉพาะเนื้อหาสาระของบทเรียน เพื่อสกัดกั้นความเข้าใจที่ผิดๆในประเด็นญิฮาด และมุสลิมนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ชัยค์ คุล อัซฮัร กล่าวย้ำถึงภัยคุกคามในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องมุสลิมว่า มหาอำนาจและยิวอิสราเอล คือผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องมุสลิม

ชัยค์ อะห์มัด ฏ็อยยิบ กล่าวว่า การตีความคัมภีร์กุรอานและซุนนะห์ ของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล)แบบผิดๆ นำไปสู่การตีความศาสนาอิสลามอย่างคับแคบ และสุดโต่ง และความสุดโต่งอันนี้ทำให้ไม่ยอมรับมุมมองและทัศนะของบุคคลอื่น และจะกล่าวหาบุคคลอื่นที่มีความคิดต่างว่าเป็นกาเฟร (ผู้ปฏิเสธ)