ตุรกีค้นพบเหรียญอิสลามยุคคอลีฟะห์อุมัร

2088

คนเลี้ยงแกะวัย 53 ปี ได้ค้นพบเหรียญในยุคต้นๆของอิสลามที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด จำนวน 7 เหรียญ ซึ่งค้นพบใต้ก้อนหินก้อนหนึ่ง ในเขตพื้นที่ การ์ส ตุรกี

ซี เอ็น เอ็น ตุรกี รายงานว่า คนเลี้ยงแกะวัย 53 ปี ได้ค้นพบเหรียญ จำนวน 7 ดวง ซึ่งใช้ในยุคสมัยของคอลีฟะห์อุมัร แล้วได้นำมามอบให้กับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานในกรุงอิสตันบูล

บรรดาผู้เชี่ยวชาญ เชื่อว่า เหรียญที่มีการค้นพบครั้งนี้ เป็นเหรียญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคต้นๆของอิสลาม โดยแต่ละดวงมีค่า ประมาณ 9 แสน ลีเรห์สตราลิงก์
434116_372