ตุรกีค้นพบเหรียญอิสลามยุคคอลีฟะห์อุมัร

2195

คนเลี้ยงแกะวัย  53  ปี  ได้ค้นพบเหรียญในยุคต้นๆของอิสลามที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด จำนวน 7  เหรียญ  ซึ่งค้นพบใต้ก้อนหินก้อนหนึ่ง ในเขตพื้นที่ การ์ส  ตุรกี

ซี เอ็น เอ็น ตุรกี รายงานว่า  คนเลี้ยงแกะวัย  53  ปี   ได้ค้นพบเหรียญ จำนวน 7  ดวง  ซึ่งใช้ในยุคสมัยของคอลีฟะห์อุมัร  แล้วได้นำมามอบให้กับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานในกรุงอิสตันบูล

บรรดาผู้เชี่ยวชาญ เชื่อว่า เหรียญที่มีการค้นพบครั้งนี้ เป็นเหรียญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคต้นๆของอิสลาม  โดยแต่ละดวงมีค่า ประมาณ 9   แสน ลีเรห์สตราลิงก์
434116_372