คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของซาอุ เข้าพิธีสาบานตนต่อหน้ากษัตริย์ ซัลมาน

1077

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของซาอุ เข้าพิธีสาบานตนต่อหน้ากษัตริย์ ซัลมาน  บิน อับดุลอาซิส กษัตริย์องค์ใหม่ของราชวงศ์ซาอูด  

ABNA      –  เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของซาอุ เข้าพิธีสาบานตนต่อหน้ากษัตริย์ ซัลมาน  บิน อับดุลอาซิส  กษัตริย์องค์ใหม่ของราชวงศ์ซาอูด   เจ้าชายม็อคเรน บิน อับดุลอาซิส  มกุฎราชกุมาร   มุฮัมมัด บิน นาเยฟ รัชทายาทอันดับสอง  และอับดุลอาซิส อาลีเชค มุฟตีใหญ่แห่งราชสำนัก

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าพิธีสาบานตน ด้วยการคำปฏิญาณตนว่า   “ ด้วยพระนามของอัลลออ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ   ข้าพเจ้าขอสาบานตนว่า  จะซื่อสัตย์ต่อศาสนา กษัตริย์และประเทศชาติ  และจะไม่เปิดเผยความลับของประเทศ  จะทำการปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  และจะซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างบริสุทธิ์ใจและเที่ยงธรรม”

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ได้รับการโปรดเกลาแต่งตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

กษัตริย์ ซัลมาน บิน อับดุลอาซิส ได้ให้โอวาทในพิธีสาบานตนครั้งนี้ว่า “  สิ่งที่ข้าพเจ้ามุ่งหวังและปรารถนาจากบรรดาเจ้าชายและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่คือ  “จงบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประชาชนให้ดีที่สุด”

เขากล่าวเสริมว่า  ประเทศของพวกท่านคือ กิบลัต(ศูนย์รวม)ของมวลมุสลิม  จะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งพิธีอุมเราะห์และพิธีฮัจญ์    อีกทั้งยังมีสองเมืองหลักที่สำคัญอันเป็นแหล่งที่มาของการประทานวิวรณ์จากพระผู้อภิบาล   ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานคามสงบมั่นและความมั่นคงให้กับประเทศนี้  และข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระผู้อภิบาลทรงประทานพละกำลัง สุขภาพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับทุกๆท่าน เพื่อสามารถรับใช้พี่น้องประชาชนและขอบคุณพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

เมื่อ 29 ม.ค.58      สำนักพระราชวังซาอุดีอาระเบียมีแถลงการณ์ ว่า   กษัตริย์ ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัซซาอูด ซึ่งครองราชย์ต่อจากกษัตริย์ อับดุลลอฮ์ บิน อับดุลอะซีซ อัซซาอูด เมื่อ 23 ม.ค.58     ทรงออกพระราชกฤษฎีกาปรับ ครม.ครั้งใหญ่ภายหลังขึ้นครองราชย์ โดยทรงปรับและแต่งตั้งบุคคลใหม่ให้ดำรงตำแหน่ง รมว.กระทรวงและหัวหน้าหน่วยราชการสำคัญในรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 25 ตำแหน่ง ขณะที่ตำแหน่ง รมว.มท. กห.  กระทรวงพิทักษ์ชาติ (National Guard), น้ำมัน, กค. กต., แรงงาน, พณ., คมนาคม และกระทรวงเศรษฐกิจและการวางแผน ยังไม่มีการปรับเปลี่ยน

การปรับ ครม.ครั้งนี้ เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า กษัตริย์ ซัลมาน ทรงเริ่มกระชับอำนาจของพระองค์เพิ่มขึ้น เนื่องจากทรงปรับสมาชิกราชวงศ์ และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสมัยของกษัตริย์ อับดุลลอฮ์ ออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลใหม่ดำรงตำแหน่งแทน อาทิ แต่งตั้ง พล.ท.คอลิด อัล ฮุมัยดาน ดำรงตำแหน่ง ผอ.หน่วยข่าวกรองของซาอุดีอาระเบีย (ตำแหน่งเทียบเท่า รมว.)  แทนเจ้าชายคอลิด บิน บันดัร บิน อับดุลอะซีซ อัซซะอูด
แต่งตั้งเจ้าชายคอลิด บิน ฟัยศ็อล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการมณฑลมักกะฮ์ แทนเจ้าชายมิชอาล โอรสของอดีตกษัตริย์อับดุลลอฮ์, แต่งตั้งเจ้าชายฟัยศ็อล บิน บันดัร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการมณฑลริยาดแทนเจ้าชายตุรกี โอรสของอดีตกษัตริย์ อับดุลลอฮ์ และปรับเจ้าชายบันดัร บิน สุลฏอน บิน อับดุลอะซีซ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ สมช. รวมทั้งยุบหน่วยงานดังกล่าว