ความสวยงามแห่งสถาปัตยกรรมอิสลามใน “มัสยิดกลางกรุงโตเกียว” ญี่ปุ่น

3615

มัสยิดกลาง (มัสยิดญาเมีอฺ) กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น สามารถจุผู้คนได้ถึง 2,000 กว่าคน มีลวดลายแห่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางอิสลามที่ตั้งอยู่ในใจกลางประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ
มัสยิดกลางกรุงโตเกียว เป็นหนึ่งในศูนย์กลางอิสลามที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นสถานที่สำหรับคนต่างศาสนิกจะเข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอิสลามที่สวยงามเช่นนี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

มัสยิดแห่งนี้มีการสร้าง เมื่อปี 1998 และแล้วเสร็จในปี 2000

สถาปัตยกรรมและสไตล์ลวดลายการสร้างมัสยิดและศูนย์กลางอิสลามกรุงโตเกียวแห่งนี้ ออกแบบสไตล์ออตโตมาน
มัสยิดแห่งนี้เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ยูยูกิ จึงมีการเรียกว่า มัสยิดยูยูกิ ซึ่งในบริเวณมัสยิด มีลานขนาดใหญ่ ห้องสมุด ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องการจัดประชุมสัมมนา และบ้านพักสำหรับอิมามประจำมัสยิดอีกด้วย

มัสยิดกลาง กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น สามารถจุผู้คนได้ถึง 2,000 กว่าคน มีลานเฉพาะสำหรับมุสลีมะห์ โดมของมัสยิด มีขนาด 23 ตารางเมตร หออะซานสูงตระหง่าน 41 เมตร

มัสยิดกรุงโตเกียวนับเป็นมัสยิดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เพราะจะมีพี่น้องญี่ปุ่นจำนวนมาก เข้ามาศึกษาเรื่องราวต่างๆของศาสนาอิสลามอย่างไม่ขาดสาย
source: http://www.abna24.com/persian/service/east-asia/archive/2015/01/26/667296/story.html

 

e5e6761c44552579e2a771c43cf3a07ed2d4e7e6f6704b852d152ba516834d40 c72983b7fbde0c7e05199a7179d5fcea c1341f981bfcf6df3e24bee4f44e0ba8 be254c97e6b3cde685fbef56b706659f ac37c35a7ebc24d2385ac5c48eb1de3c 285209182f597abe6185fc1f96e9e238 56188af7c7f37f91c7800cc55a30309b 500e1ec512434478fef0e9e0b0360229 93a845276cb0b0389f95112c008083f1 0a7f142b0925c770f18482d5fc67563f