สมาคม”Who is Husain”ในปารีสแจกดอกกุหลาบนำเสนออิมามฮูเซ็น

811

ชีอะห์ในปารีส จัดโครงการแจกดอกกุหลาบ นำเสนอแบบอย่างของท่านอิมามฮูเซ็น(อ)สู่คนต่างศาสนิก สมาชิก “สมาคม ฮูเซ็นคือใคร?” ซึ่งเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในยุโรปไม่เมื่อไม่นานนี้ โดยเฉพาะในฝรั่งเศเริ่มมีการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคม อาศัยฤกษ์ต้อนรับศักราชใหม่ แจกดอกกุหลาบให้กับพลเมืองฝรั่งเศส และนักท่องเที่ยว

สมาชิกท่านหนึ่งของสมาคม ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ ว่า การที่เรามารวมตัวและผนึกกำลังกัน ก็เพื่อนำเสนอสาส์นโลกของท่านอิมามฮูเซ็น(อ) เราต้องการบอกกล่าวว่า ท่านอิมามฮูเซ็น(อ)ไม่ยอมสิโรราบต่อการถูกกดขี่ และเลือกใช้ชีวิตอย่างเสรีชน ด้วยเหตุนี้แนวทางของท่านจึงเป็นแนวทางที่เป็นอมตะตลอดกาล
สมาชิกอีกท่านหนึ่งของสมาคม กล่าวว่า เราบอกให้กับพวกเขาว่า โปรดรับช่อดอกไม้นี้เถิด ด้วยนามของผู้เป็นอิสระชน ที่ได้นำเสนอค่านิยมอันทรงค่าให้กับมนุษย์ชาติ นั้นคือท่านอิมามฮูเซ็น(อ) ที่มีชัยเหนือศัตรู(ทรราชแห่งยุคสมัย)ในสงคราม ณ. แผ่นดินกัรบาลาอ์ และเรากล่าวกับพวกเขาว่า หากมนุษย์ชาติปฏิบัติตามสาส์นของท่านอิมามฮูเซ็น(อ)แล้ว โลกใบนี้จะไม่พบเห็นการกดขี่ การข่มเหงรังแกอย่างแน่นอน

75c5701f1702b9033e1a59600736a7b3

 

935dfafc280b75cc54d5362d11e7c90b

 

6048bab3941fee45ae2798cbea5a730f

58420ad89c927d420e28096b3320399e

e52204e93e897298beed74dc926f0ec6

a455c30fe1e8a991566ed65b168bfbc1

51b3dd2f9f70583f67575770e8ad4f6f
http://www.abna.ir/