อาลี ซัลมาน ผู้นำฝ่ายค้านในบาห์เรนถูกคุมขังอีกแล้ว

1119

เชค อาลี ซัลมาน เลขาธิการพรรคอิสลามีย์อัลวะฟาก บาห์เรน ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดในบาห์เรน เป็นนักการศาสนาของบาห์เรน และเป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล

เชค อาลี ซัลมาน มีชื่อเต็มว่า เชค อาลีซัลมาน อะห์มัด ซัลมาน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคอิสลามีย์อัลวะฟาก บาห์เรน คนปัจจุบัน ถือกำเนิด ในปี 1965 ณ. หมู่บ้านแห่งหนึ่งชานเมือง บะลาดุลกอดีม บาห์เรน
ในปี 1984 เดินทางยังประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อเข้าศึกษาในคณะ Mathematics ในมหาลัยอัลมาลิก ฟัยศอล เมืองดามาม ซาอุดิอาระเบีย หลังจากนั้นสามปี ได้เข้าศึกษาต่อวิชาการศาสนาในเมืองกุมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ในปี 1993 หลังจากกลับจากเมืองกุม ก็ได้ทำหน้าที่แทน อีซา อะห์มัดกอซิม ที่เดินทางไปศึกษาต่อในเมืองกุมอิหร่าน ในการเป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์ประจำมัสยิดอิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก(อ) ในเขตพื้นที่ อัลดารอซ์
หลังจากอีซา กอซิม กลับมาจากอิหร่าน ผนวกกับเส้นทางการเมืองในบาห์เรนเอื้ออำนวยมากขึ้น จึงมีการแต่งตั้งให้ เชค อาลี ซัลมาน เป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์ประจำมัสยิดอิมามศอดิก(อ) เขตพื้นที่ อัลกอฟูล ชานกรุงมานามา
ในปี 1992 เชคอาลี ซัลมาน พร้อมกับนักกิจกรรมความเคลื่อนไหวในบาห์เรน 280 คน ได้ยืนคำร้องยัง อีซา บิน ซัลมาน อาลีคอลีฟะห์ บิดาของกษัตริย์ คนปัจจุบันของบาห์เรน เพื่อเรียกร้องให้มีคำสั่งเลือกตั้งรัฐสภา แต่กษัตริย์บาห์เรน ทรงปฏิเสธคัดค้านคำร้องขอดังกล่าว
เชคอาลี ซัลมาน ได้เริ่มขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ด้วยการเข้าร่วมขบวนการกับกลุ่มฝ่ายขวา กลุ่มเสรีนิยม และกลุ่มเสรีนิยม อิสลาม ในปี 1994-2000 เพื่อบรรลุความต้องการที่ชอบธรรมของพี่น้องประชาชนในบาห์เรน
ข้อเรียกร้องดังกล่าวคือ การคืนประชาธิปไตยให้กับประเทศ โดยผ่านการเลือกตั้งรัฐสภา หลังจากถูกคว่ำอย่างผิดกฎหมายเมื่อปี 1975
โดยยื่นข้อเสนอเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานสี่ประการหลักดังต่อไปนี้
1 ปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมด และอนุญาตให้ผู้ถูกเนรเทศกลับประเทศ
2 มอบสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้กับสตรี
3 ให้การคุ้มครองในการสร้างความยุติธรรมสำหรับพี่น้องประชาชน
4 ดำเนินงานของการปฏิรูปเศรษฐกิจ

ในปี 1993-1994 เชค อาลี ซัลมาน ได้ถูกจับคุมตัวหลายครั้ง ในการเข้าร่วมอินติฟาฎอฮ์ ร่วมกับพี่น้องประชาชบาห์เรน น และช่วงท้ายปี 1994 ถูกเนรเทศยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
หลังจากมีการนำเสนอโครงการกฎบัตรแห่งชาติบาห์เรน ในปี 2001 เชค อาลี ซัลมาน ก็ได้กลับสู่มาตุภูมิ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคอิสลามีย์อัลวะฟาก บาห์เรน ภายใต้กระบวนการทางการเมืองในประเทศ
หลังจากพรรคอิสลามีย์อัลวะฟาก บาห์เรน ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองและการเลือกตั้งในปี 2006 เชค อาลี ซัลมาน ได้รับเลือกจากพี่น้องประชาชนในกรุงมานามา เข้าสู่รัฐสภาบาห์เรนอย่างเป็นทางการ
ด้วยการเริ่มต้นของการลุกขึ้นประท้วงของพี่น้องประชาชนในปี 2001 และการปราบปรามอย่างรุนแรงจากรัฐบาลอาลีคอลีฟะห์ พรรคอิสลามีย์อัลวะฟากมีความพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะสกัดกั้นและขวางมิให้เกิดการปราบปราม แต่หลังจากความตั้งใจของพรรคอิสลามีย์ไม่ได้ผล และนำมาซึ่งการปราบปรามและเข่นฆ่าพลเรือนจำนวนมากอย่างโหดร้ายและอยุติธรรม เขาได้ประท้วงด้วยการลาออกจากการเป็นสมาชิกรัฐสภา
จากนั้นเป็นต้นมา เชค อาลี ซัลมาน ในนามเลขาธิการพรรคอิสลามีย์อัลวะฟาก ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดในบาห์เรน อีกทั้งเป็นพรรคของชีอะห์ด้วย ก็ได้ทำการปราศรัยโจมตีรัฐบาลผู้กดขี่อยู่ตลอด ในมัสยิดอิมามศอดิก(อ) เขตพื้นที่ อัลฟะกูล และจากนั้นท่านจึงกลายเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่โดดเด่นท่านหนึ่งในบาห์เรน
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมือง เชค อาลี ซัลมาน จะเลือกใช้รูปแบบสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง ในการปะทะกันในการต่อรองกับรัฐบาล
หลังจากพรรคมีมติเลือกให้เชค อาลี ซัลมาน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคอีกสมัยหนึ่ง(วาระสี่ปี) ท่านถูกเรียกตัวไปยังกระทรวงมหาดไทย แล้วก็ถูกจับกุมตัวในวันนั้น (วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 ) จนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวอีก……..

http://www.tabnak.ir/fa/news