ISIL รื้อทำลายมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในโมซูล อิรัก

2294

ISIL ได้ทำการรื้อทำลายมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองโมซูล อิรัก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2558
แหล่งข่าวท้องถิ่นในเมืองโมซูล อิรัก เปิดเผยว่า มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองโมซูล อิรัก ที่ถูกกลุ่ม ISIL รื้อทำลาย เป็นมัสยิดที่มีชื่อว่า สุลต่าน วียส์ ในเขตพื้นที่ ฟารุก เมืองโมซูล อิรัก เป็นมัสยิดประวัติศาสตร์และเก่าแก่ที่สุดของเมืองนี้
แหล่งข่าวดังกล่าว เผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ผ่านสำนักข่าว โซมารีย์ อิรัก ว่า มัสยิด สุลต่าน วียส์ สร้างขึ้นในปี 1838
แหล่งข่าวดังกล่าวระบุว่า ข้ออ้างของกลุ่ม ไอซิส ในการรื้อทำลายมัสยิดดังกล่าว คือ ปลูกสร้างติดกับสุสาน
http://fa.alalam.ir/news/1662609