ดารุลอิฟตาอ์ อียิปต์อนุญาตอวยพรวันสำคัญของคนต่างศาสนิก

1583

ดารุลอิฟตาอ์ อียิปต์ เผยว่า การอวยพรวันสำคัญของคนต่างศาสนิกเช่น คริสต์มาส และปีใหม่ ไม่ได้ผิดหลักศาสนาบัญญัติ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับและเห็นชอบจากอัลกุรอานอีกด้วย
ดารุลอิฟตาอ์ สถาบันชี้ขาดปัญหาทางศาสนาของมุสลิมอะห์ลิลสุนนะห์วัลญามาอะห์ มีคำวินิจฉัย อนุญาตให้มีการอวยพรวันสำคัญของคนต่างศาสนิกได้ พร้อมกับแนะนำว่า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นที่ยืนยันจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
เนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พี่น้องมุสลิมในอียิปต์จำนวนมาก ได้ส่งคำถามยังดารุลอิฟตาอ์ อียิปต์ เพื่อถามในประเด็นการอวยพร ว่า สามารถกล่าวคำอวยพรได้หรือไม่ ซึ่งทางดารุลอิฟตาอ์ อียิปต์ มีคำวินิจฉัย ว่า เป็นสิ่งที่อนุญาต สามารถกระทำได้ และเป็นเป็นสิ่งที่อิสลามและอัลกุรอานให้การยอมรับ
ดารุลอิฟตาอ์ กล่าวเสริมว่า ถึงแม้นว่าการอวยพรเป็นสิ่งที่อนุญาต แต่ต้องคำนึงถึงรูปประโยคและความหมายในการอวยพรด้วย จะต้องไม่ขัดกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม
คำวินิจฉัยดังกล่าว อาศัยสองโองการจากอัลกุรอานเป็นเกณฑ์และบรรทัดฐานในการวินิจฉัย คือ โองการ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
และจงพูดจาแก่เพื่อนมนุษย์อย่างดี
(โองการที่ 83 ซูเราะห์ อัลบากอรอฮ์)
และโองการ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
แท้จริงอัลลอฮ์ทรงใช้ให้รักษาความยุติธรรมและทำดี
(โองการ 90 ซูเราะห์ นะห์ล)
ซึ่งการอวยพรในวันสำคัญต่างๆของคนต่างศาสนิก ถือเป็นหนึ่งในการทำความดีงาม โดยที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ) ทรงมีคำสั่งให้ปฏิบัติและประพฤติดีต่อทุกคนโดยไม่แยกแยะว่าเขาจะนับถือศาสนาใด
ดารุลอิฟตาอ์ อียิปต์ กล่าวเสริมว่า หลักฐานอีกข้อหนึ่งที่เน้นย้ำในเรื่องนี้ คือ โองการในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ที่ได้กล่าวว่า
لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ
ความว่า อัลลอฮฺมิได้ทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่มิได้ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและพวกเขามิได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะทำความดีแก่พวกเขา และให้ความยุติธรรมแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักผู้มีความยุติธรรม
(ซูเราะห์ มุมตะฮีนะห์ โองการที่ 8 )
ซึ่งในโองการนี้พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ห้ามให้เราทำความดีกับคนต่างศาสนิก การปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขา อีกทั้งการให้หรือรับมอบของขวัญจากพวกเขาแต่อย่างใด
ท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล) ก็ยังเคยรับของขวัญจากคนต่างศาสนิก โดยท่านกล่าวว่า การให้หรือรับของขวัญจากคนต่างศาสนิกเป็นสิ่งที่อนุญาต เช่นฮะดิษที่รายงานจากท่านอาลี บิน อะบีฏอลิบ(อ)
حيث ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: “أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها”
จากฮะดิษดังกล่าว ทำให้บรรดาอุลามาอ์ มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่า การรับของขวัญจากคนต่างศาสนิก ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งดีงามที่เป็นที่อนุญาตเท่านั้น แต่ยังเป็นมุสตะฮับ ตามหลักชัรอีย์ อีกทั้งยังถือว่าเป็นแบบอย่างและซุนะห์ของท่านศาสดา(ซล) อีกด้วย

http://m.almasryalyoum.com/news/details/611792
http://dotmsr.com/ar/101/9/166480/