อยาตุลลอฮ ญะวาดี ออมูลี : “ความรุนแรงและการฆ่า มีเหตุมาจากการที่สังคมปลีกตัวเองจากแนวคิดแห่งอะฮลุลบัยตฺ”

816

RASA – ในชั้นเรียนของ อยาตุลลอฮ อับดุลลอฮฺ ญะวาดี ออมูลี นักการศาสนาอาวุโสผู้มีชื่อเสียงของอิหร่าน ได้อธิบายว่า ความทุกข์ และความสุข ที่มีไปเพื่ออะฮลุลบัยตฺนั้น สามารถสร้างสังคมและความศิวิไลซ์ให้แก่สังคมได้

ในระหว่างการสอนวิชา อรรถาธิบายอัลกุรอาน  ของ อาจารย์ผู้ทรงเกียรติ อยาตุลลอฮ อับดุลลอฮฺ ญะวาดี ออมูลี ได้อธิบายไว้ว่า ความทุกข์ และความสุข ที่มีไปเพื่ออะฮลุลบัยตฺ (ลูกหลานศาสดา) นั้น สามารถสร้างสังคม และสร้างความศิวิไลซ์ให้แก่สังคมได้

ท่านได้กล่าวว่า “สังคมที่มีผู้คนร้องไห้ และมีการอาลัยอาวรณ์ คือ สังคมแห่งความรัก คือ สังคมแห่งความจริงใจ”

ท่าน อยาตุลลอฮฺ ญะวาดี ออมูลี ได้อธิบายว่า สังคมแห่งความรัก (ณ ที่นี่) ก็คือ สังคมที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่าง ผู้คน กับอะฮลุลบัยตฺ สังคมหนึ่งที่มีการคร่ำครวญ และการอาลัยอาวรณ์ และมีการรวมตัวกัน เพื่อรำลึกถึงโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่ แห่งกัรบาลา คือ สังคมที่เปี่ยมไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ และไม่ใช่สังคมแห่งการก่ออาชญากรรม การหลอกลวง และการต่อต้าน สังคมแห่งความรักนี้ คือสังคมที่ปราศจากความรุนแรง และมิใช่สังคมแห่งการรวบรวมผลประโยชน์จากการชุมนุมของการไว้ทุกข์แต่อย่างใด

ผู้อ่านบทรำลึกความโศกเศร้า (ท่านหญิงซัยหนับ) การอ่านมุซิบัต ที่มีกิตติศัพท์เลื่องลือ ได้ระบุว่า หนึ่งในผลกำไรของ การบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์กัรบาลา นั้น คือ มันได้ทำการล่อหลอมสังคมให้เต็มไปด้วยความรักมากยิ่งขึ้น หรือ ไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบวันเกิดของบรรดาอิหม่ามและเทศกาลทางศาสนาอื่นๆ ก็ต่างทำให้เรามีความสุขทั้งนั้น ซึ่งนี้ก็ถือเป็นการบรรจุให้เต็มในสังคม ด้วยความรักมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ด้วยกับตำแหน่งที่สูงเกียรติของท่าน(อยาตุลลอฮฺ) ได้กล่าวว่า “ความรุนแรงและการฆ่า มีเหตุมาจาก การที่สังคมปลีกตัวเองจาก แนวคิดแห่ง อะฮลุลบัยตฺ”

อยาตุลลอฮ ญะวาดี ออมูลี ยังอธิบายอีกว่า หากความรัก ความสุข และความปิติ ยินดี ถูกนำเสนออยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างแท้จริง ความรุนแรงก็จะไม่ถูกนำไปใช้ในสังคมเลย “การไว้อาลัยไปยังอะฮลุนบัยตฺ ต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเขา และการแสดงความยินดี มีความสุข ในวันครบรอบวันเกิดของพวกเขา คือ การชี้นำมวลมนุษย์, ผลจากการรำลึกถึงความโศกเศร้าให้กับอะหฺลุลบัยตฺได้มอบสิ่งใดให้กับมนุษย์ การอาลัยอาวรณ์ต่อะฮลุลบัยตฺ (แน่นอน) ได้สร้างสังคม สร้างอารยธรรม และความรุนแรงจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ นอกเสียแต่ความรักความสุขและความปิติ ยินดีเท่านั้น ที่จะถูกเติมเต็มอยู่ในสังคม”