บทกวี…ลุกเถิด

556

 

               เขาตื่นแล้วเราก็ตื่น

               เขาหยัดยืนเขาตื่นรู้

               หาญกล้าราวีต่อศัตรู

               เราจะสู้เคียงข้างไป

 

               ปลดแอกเคยแบกครอบ

               ฏอวูตมอบระบอบให้

               หยัดลุกห้ำหั่นอ้ายจัญไร

               มิขอทนอยู่ใต้ไซออนิสต์

 

               ขอทวงคืนผืนดินกลับ

              โดมระยับอันศักดิ์สิทธ์

              แสงทองส่องทั่วทิศ

              โอ้..มัสยิด อัล อักซอ

 

            ให้เลือดข้าฯ หลั่งลงตรงนี้

             วายชนม์ชีพพลีมิระย่อ

             อยู่รายรอบตอบโต้ไม่รีรอ

            ในมุกอวิมัตสัตยา

 

           ให้เลือดหยดรินดินศักดิ์สิทธ์

           ปัจฉิมชีวิตจักเลอค่า

           แม้พลไพร่ราบธรรมดา

           ก็มุ่งชูฮาดาได้เท่าเทียม

 

          โอ้ การกิยาม ตามพันธะ

          เหิรสู่อิสระอันยอดเยี่ยม

          ลุกเถิด อย่าร้างเลยเรียม

          มีดวงใจผู้เตรียมถวายทูน