ป้องพลี วิถี ฮูเซ็น

330

 

            มาตรไร้ซึ่ง  ผู้กล้า  ปะทะยุทธ์

           ไร้ผู้จุด  ประกาย ไร้คำถาม ?

           ไร้ อารยะ  ขัดขืน ยืนกิยาม

           ไร้การพลี  ลือนาม ของฮูเซ็น

 

         โลหิต ชโลมธง ผู้จงรัก

         ได้พิทักษ์  สัจธรรม ล้ำเลิศเห็น

         ผู้ลบ กลบรอย คล้อยบำเพ็ญ

         การพลีแห่ง ฮูเซ็น จักต้านทาน

 

        รำฦก มุฮัรรอม  จึ่งหลอมกล้า

        อาชูรอ  กัรบะลาอฺ  จึงห้าวหาญ

        มิเช่นดัง  นบีก่อน ถูกรอนราญ

        ฤาษีคิด แปลงสาส์น ผ่านศพกู