แรงงานเด็กอัฟกานิสถานตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศและทารุณกรรม

6920

เพรสทีวี – นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนกระตุ้นเตือนถึงสภาพเลวร้ายของแรงงานเด็ก อัฟกานิสถาน และเห็นว่าส่วนใหญ่ของเยาวชนเหล่านี้กำลังเผชิญอยู่กับความรุนแรงและการล่วง ละเมิดทางเพศที่เพิ่มขึ้น

ชัมซุล เลาะฮ์ อะหมัดไซ  กรรมการสิทธิมนุษยชนจากอัฟกานิสถานกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า กว่าร้อยละ 50 ของเด็กที่ทำงานบนท้องถนนถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกลักพาตัว และความรุนแรง

 “เด็ก ในประเทศนี้ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ พวกเขาอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่นี่ไม่สามารถเข้าถึงด้านการศึกษาและการสาธารณสุข หรือไม่ก็ถูกบังคับให้อยู่กับแม่ที่ถูกคุมขังในเรือนจำ ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาวะด้านจิตใจของพวกเขา” ชัมซุลเลาะฮ์ระบุ

สิ่ง สำคัญก็คือ เด็กวัยเรียนในอัฟกานิสถานถูกบังคับให้หาเลี้ยงครอบครัวของพวกเขา โดยส่วนใหญ่ครอบครัวเหล่านี้ได้สูญเสียพ่อของพวกเขาในสงครามของประเทศนี้

ตาม ข้อมูลที่รวบรวมโดยรัฐบาลอัฟกานิสถานและสหประชาชาติระบุ ในเดือนมิถุนายนร้อยละ 55 ของเด็กอัฟกานิสถานมีความทุกข์ทรมานจากการขาดสารอาหารอย่างรุนแรง

รายงาน ของสหประชาชาติยังระบุ ชาวอัฟกันส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงแม้แต่อาหารซึ่งเป็นสุขภาวะขั้นพื้นฐาน และในบางจังหวัดผู้คนเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ตามหลักโภชนาการ

กรณี ที่รุนแรงของการขาดสารอาหารเกิดขึ้นในจังหวัด Helmand, Kandahar, Konar, Farah, Paktia และ Paktika ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเคยอยู่ภายใต้สงครามที่นำโดยสหรัฐซึ่งได้ทำลายการใช้ ชีวิตแบบปรกติของผู้คนและทำให้คนยากจนอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร