วิกฤตสุขภาพจิตในอเมริกาเตือน! สถิติการ “‘ฆ่าตัวตาย”ของวัยรุ่นและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น

35

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาเตือนเกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพจิตในประเทศนี้และประกาศว่า การฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นโดยเฉพาะวัยรุ่นและเยาวชนชายที่มีช่วงอายุ 15 – 24 ปี กลายเป็นปัญหาที่สำคัญมากในประเทศนี้

นิตยสาร The Hill เขียนในรายงานที่อ้างถึงศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา:อัตราการฆ่าตัวตายในกลุ่มอายุ 15 ถึง 24 ปีเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งเป็นสองเท่าของอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้น 4% ของชาวอเมริกันทั้งหมด

รายงานฉบับนี้ระบุว่าการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการตายอันดับสองในกลุ่มอายุ 10-34 ปีเมื่อปีที่แล้ว

จากรายงานนี้พบว่าปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้หญิงอเมริกันมีมากขึ้นด้วย

นิตยสาร The Hill เขียนเสริมว่า: ปัญหาสังคมนี้แสดงให้เห็นว่าอเมริกาไม่เพียงแต่เผชิญกับวิกฤตสุขภาพจิตเท่านั้น แต่ยังต้องดิ้นรนกับวิกฤตการณ์ทางสังคมและการเมืองที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบ่อยครั้งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้คนในสังคมอย่างช้าๆ

มีระบุไว้ในรายงานนี้ว่าเมื่อพิจารณาปัญหาของคนรุ่นใหม่ชาวอเมริกันเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อน คนรุ่นนี้จะวิตกกังวลมากกว่า และความวิตกกังวลนี้เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์ต่อภัยคุกคามแบบสมมาตรในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ในรายงานนี้เน้นย้ำว่าในสถานการณ์เหล่านี้ แนะนำให้วัยรุ่นเพิ่มความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตตลอดชีวิต

นักวิจัยของหอจดหมายเหตุความรุนแรงทางอาวุธของอเมริกาได้ประกาศว่า : มีผู้เสียชีวิต 39, 816 คนจากการใช้ความรุนแรงในสหรัฐอเมริกาในปีนี้ และคดีความรุนแรงด้วยปืนมากกว่า 18,000 คดีในสหรัฐอเมริกาในปีนี้เป็นการฆาตกรรม และมากกว่า 21,500 คดีเป็นการฆ่าตัวตายโดยใช้ปืน

ก่อนหน้านี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตด้วยปืนในประเทศเมื่อปีที่แล้วว่า จากข้อมูลดังกล่าว ผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในปี 2564 ในสหรัฐอเมริกามีมากกว่า 47,000 ราย ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อย การศึกษานี้รายงานเพิ่มเติมว่า: จำนวนผู้เสียชีวิต (การฆาตกรรมและการฆ่าตัวตาย) ที่เกี่ยวข้องกับปืนในสหรัฐอเมริกาเพียงปีเดียวเพิ่มขึ้น 8% ในปีที่แล้ว

source:

https://www.irna.ir