อิสราเอลมีแผนการจะสร้างพระวิหารแทนมัสยิดอัลอักศอ

463

เจ้าหน้าที่อิสราเอลได้ออกมาประกาศว่า อิสราเอลมีเป้าหมายจะสร้างโบสถ์พระวิหารในบัยตุลมุก็อดดัสแทนที่มัสยิดอัลอักศอ

โยรี แอเรียล รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะของอิสราเอล ได้ออกมาเรียกร้อง ว่า เป้าหมายการสร้างโบสถ์พระวิหารที่สามเพื่อใช้แทนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์(คือ มัสยิดอัลอักศอ)ซึ่งเขาเรียกสถานที่ดังกล่าวด้วยชื่อนี้

แอเรียล ได้กล่าวอีกว่า สถานที่ที่เคยเป็นที่ตังของโบสถ์พระวิหารที่หนึ่งและสองนั้นถูกทำลายไปแล้ว ในอดีต ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องสร้างโบสถ์อันที่สามขึ้นมาใหม่

รัฐมนตรีอิสราเอลคนนี้ยังอ้างอีกว่า มัสยิดอัลอักศอในขณะนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาทับพื้นที่โบถส์วิหารศักสิทธิ์อันเก่า

ชาวปาเลสไตน์เชื่อและออกมาตราหน้าว่า  การตัดสินใจและการออกมาพูดดังกล่าวของอิสราเอลเป็นการดูหมื่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ประชาชนชาว ปาเลสไตน์ ออกมากล่าวว่า ข้อเสนอนี้ของอิสราเอลเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลอิสราเอลพยามกระทำเพื่อหวังจะ บิดเบือนประวัติศาสตร์ของอาหรับและอิสลาม

ชาวปาเลสไตน์ให้เหตุผลอีกว่า อัลอักศอ คือเมืองหลวงอันศักดิ์สิทธ์ของปาเลสไตน์และเป็นมรดกตกทอดมาที่จะต้องยังคงไว้แบบเดิม