OIC ชี้ ! อัลกุดส์และมัสยิดอักซอเป็นเส้นสีแดงของประชาชาติอิสลาม

81

การประชุมที่เมืองเจดดาห์ องค์การความร่วมมืออิสลามเรียกร้องให้ยุติการยึดครองกรุงเยรูซาเลมของอิสราเอล เมื่อวันจันทร์ที่ 25เมษายน ที่ผ่านมา องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ประณามการกระทำของระบอบการปกครองของอิสราเอลที่ยึดครองในดินแดนปาเลสไตน์หลังจากการประชุมที่เจดดาห์

องค์กรเน้นย้ำในแถลงการณ์ว่าประเด็นปาเลสไตน์เป็นเสาหลักขององค์การความร่วมมืออิสลาม นอกจากนั้นถ้อยแถลงยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยุติการยึดครองระบอบไซออนิสต์อย่างเต็มรูปแบบและการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์โดยให้กรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวง

องค์กรปฏิเสธความพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะทางประวัติศาสตร์และกฎหมายของเมืองเยรูซาเลมที่ถูกยึดครอง
องค์การความร่วมมืออิสลามยังเน้นย้ำถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายของระบอบการปกครองผู้ยึดครองเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในเมืองกุดส์ และเรียกร้องให้ทุกประเทศและทุกสถาบันไม่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงนี้
องค์การความร่วมมืออิสลามประกาศว่าอัลกุดส์และมัสยิดอักซอ เป็นเส้นสีแดงของประชาชาติอิสลาม และปราศจากการปลดปล่อยจากการยึดครองระบอบไซออนิสต์ ความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคจะไม่ประสบผลสำเร็จ
องค์กรกล่าวโทษระบอบการปกครองของอิสราเอลสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ และเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศรับผิดชอบในการยุติการยึดครองของอิสราเอลและลงโทษสำหรับการละเมิดทั้งหมดที่กระทำต่อชาวปาเลสไตน์

องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ยังเรียกร้องให้ระบอบการปกครองหยุดผนวกเมืองเยรูซาเล็ม โดยกล่าวว่าการบรรลุสันติภาพในตะวันออกกลางจะเริ่มต้นด้วยการยุติการยึดครองปาเลสไตน์

Source:

https://www.tasnimnews.com