ซีไอเอระบุ ไอซิสมีนักรบ 31,500 คน

3526

สำนัก ข่าวอัล อะลัมรายงานว่า สำนักงานข่าวกรองของสหรัฐออกมาแถลงว่า กลุ่มนักรบดาอิชหรือไอซิสมีนักรบเพิ่มขึ้นเป็นสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนาย ซึ่งจากเดิมมีแค่เพียงหนึ่งหมื่นนาย ซึ่งเป็นนักรบที่ปฏิบัติการอยุ่ในอิรักและซีเรีย

นาย ไรอัน ทราพานี โฆษกซีไอเอได้กล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า รายงานจากแหล่งข้อมูลล่าสุดที่ตรวจสอบมาจากเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ซีไอเอได้ประมาณบ่งชี้ว่า ดาอิชมีกองกำลังที่ปฏิบัติการอยู่ในอิรักและซีเรียประมาณสองหมื่นถึงสาม หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคน ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มจำนวนของสมาชิกกลุ่มไอเอส เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวสามารถหาสมาชิกได้มากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน หลังจากประสบความสำเร็จในการสู้รบและประกาศดำเนินกิจกรรมการสู้รบมากขึ้น รวมถึงดำเนินกิจกรรมด้านข่าวกรองเพิ่มเติมด้วย

ซี ไอเอออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกกลุ่มไอเอสหลังจาก 1 วันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐยืนยันว่าจะขยายปฏิบัติการโจมตีต่อกลุ่มไอเอส ซึ่งคาดว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ต่อกลุ่มไอเอสในซีเรีย รวมถึงการโจมตีในอิรักและการสนับสนุนครั้งใหม่ต่อกองกำลังรัฐบาลอิรัก