อิมามคาเมเนอีอธิบาย: 5 องค์ประกอบของตรรกะในการยืนหยัดต่อต้านของท่านอิมามโคไมนี (ร.ฎ)

160

อิหม่ามโคไมนี (ร.ฎ. ) เลือกวิถีแห่งการยืนหยัดต่อต้าน ประเด็นสำคัญ คือ ท่านไม่ได้เลือกมัน อันเนื่องมาจากความน่าตื่นเต้น และความรู้สึกชั่ววูบ ทางเลือกของการยืนหยัดต่อต้าน โดยอิหม่าม มีต้นต่อสาเหตุสนับสนุนเชิงตรรกะ ที่แข็งแกร่งมั่นคง

อันเป็นแหล่งสนับสนุน ที่สมเหตุสมผลตามหลักการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และทางศาสนา เบื้องหลังความแน่วแน่ และการยืนหยัดต่อต้านของอิหม่ามนั้น มีเหตุผล บัดนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะกล่าวถึงองค์ประกอบบางประการจากตรรกะเหตุผลเหล่านี้:

องค์ประกอบหนึ่งของตรรกะเหตุผลนี้ คือ การต่อต้านนั้น เป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติ ที่ทุกประเทศ ซึ่งเป็นอิสระและมีเกียรติ สร้างขึ้น เมื่อเผชิญกับการวางข้อกำหนด และการถูกข่มเหงรังแก ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอื่นใด ทุกชาติที่ยึดมั่นในเกียรติศักดิ์ศรี อัตลักษณ์ และธรรมชาติของมนุษย์ แสดงการต่อต้าน และความเด็ดเดี่ยว เมื่อพวกเขา[ผู้กดขี่] ต้องการวางข้อกำหนดบางสิ่งบางอย่างกับประเทศชาตินั้นๆ – นี่เป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถือ และสมเหตุสมผล ตามสิทธิของมันเอง – นี่คือองค์ประกอบอันหนึ่ง

องค์ประกอบที่สอง คือ การต่อต้าน ซึ่งแตกต่างจากการยอมจำนนนั้น นำไปสู่การล่าถอยของศัตรู เมื่อศัตรูรังแกคุณ หากคุณถอยหลัง มันก็จะรุกคืบอย่างไม่ต้องสงสัย วิธีที่จะหยุดไม่ให้มันก้าวหน้า คือการต่อต้าน – การแสดงความแน่วแน่ และการต่อต้าน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความละโมบ การขู่กรรโชก และการแบล็กเมล์ของศัตรู เป็นวิธีป้องกันไม่ให้เขารุกคืบ ดังนั้นการต่อต้านจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชาญฉลาด

เราเองก็เป็นเช่นนี้ ประสบการณ์ของเราในสาธารณรัฐอิสลาม(แห่งอิหร่าน) แสดงให้เห็นถึงสิ่งเดียวกัน ข้าพเจ้ามีตัวอย่างมากมายในความคิด แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการลงรายละเอียดและอ้างถึงตัวอย่างเหล่านั้น กล่าวโดยทั่วไปได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่เราแสดงความแน่วแน่ และการยืนหยัดต่อต้าน เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ และเมื่อใดก็ตามที่เรายอมจำนน และเคลื่อนไหวตามความต้องการของอีกฝ่าย เราก็ได้รับผลกระทบ [ในทางลบ] มีตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้ บุคคลที่ฉลาดและใฝ่รู้ สามารถค้นหาตัวอย่างในการดำรงอยู่สี่สิบปีของสาธารณรัฐอิสลามได้อย่างง่ายดาย ข้อนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งของตรรกะเหตุผลนั้น

องค์ประกอบที่สามของตรรกะ เหตุผล เบื้องหลังการต่อต้าน คือ สิ่งที่ข้าพเจ้าพูดในงานพิธีเดียวกันนี้ เมื่อหนึ่งหรือสองปีที่แล้ว [กล่าวคือ]: มันมีราคาที่ต้องแลก สำหรับการต่อต้าน และราคานั้นไม่ถูก แต่ราคาของการยอมจำนนต่อศัตรูนั้นสูงกว่าการต่อต้าน! เมื่อคุณยอมจำนนต่อศัตรู คุณต้องจ่ายราคาสำหรับสิ่งนั้น ระบอบปาห์เลวียอมจำนนต่ออเมริกา มันเกิดขึ้นหลายครั้ง ที่พวกเขาไม่มีความสุขและไม่พอใจ แต่พวกเขายอมจำนน เพราะถูกอเมริกาข่มขู่ ระบอบการปกครองทรราช เคยให้เงินพวกเขา และเคยถูกพวกเขาแบล็กเมล์ และเคยต้องอับอายขายหน้า

ทุกวันนี้ รัฐบาลซาอุดิอาระเบียเป็นเช่นนี้ พวกเขาให้เงินแก่พวกเขา[อเมริกา] พวกเขาให้ดอลลาร์แก่พวกเขา[อเมริกา] และสวมตำแหน่งสถานะ ตามความปรารถนาของอเมริกา ทว่าพวกเขาก็โดนดูถูกในขณะเดียวกัน พวกเขาถูกเรียกว่า “โคนม (diary cow)” ดังนั้นราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการประนีประนอม ยอมจำนน และไม่ต่อต้านจึงมากกว่าราคาที่จ่ายเพื่อการต่อต้าน! มันมีทั้งราคาทางโลกนี้ และราคาในโลกหน้า โปรดให้ความสนใจ ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงการสู้รบ แต่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงการต่อต้าน การอภิปรายเกี่ยวกับ “การสู้รบ” เป็นการอภิปรายแยกต่างหาก ข้าพเจ้ากำลังพูดเกี่ยวกับการแสดงความแน่วแน่ การต่อต้าน และการไม่ยอมแพ้ จงให้ความสนใจอย่างระมัดระวัง

องค์ประกอบที่สี่ และองค์ประกอบของตรรกะเหตุผลในการต่อต้าน ที่วางรากฐาน โดยอิหม่าม [โคไมนี่]ผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเรา เกี่ยวข้องกับส่วนจากคัมภีร์กุรอานว่าด้วยคำสัญญาจากพระผู้เป็นเจ้า อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผู้ทรงสูงส่งได้ทรงสัญญาไว้ในโองการอัลกุรอานมากมายว่า ผู้สนับสนุนสัจธรรมจะเป็นผู้ชนะอย่างสูงสุด มีโองการมากมายที่ยืนยันสิ่งนี้ พวกเขาอาจต้องเสียสละบ้าง แต่จะไม่พ่ายแพ้ในท้ายที่สุด พวกเขาจะเป็นผู้ชนะในฉากนี้ พวกเขาจะเสียสละบ้าง แต่จะไม่ท้อถอย

ข้าพเจ้าต้องการยกตัวอย่าง สองสามตัวอย่าง จากโองการอัลกุรอานที่เกี่ยวข้อง – คนหนุ่มสาวที่รัก ผู้ซึ่งมีความสนใจในอัลกุรอาน ควรอ้างถึง และไตร่ตรองโองการเหล่านี้ หรือว่าพวกเขาต้องการที่จะวางแผนร้าย แต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น พวกเขาต่างหากที่จะถูกวางแผนร้าย [52 :42] – พวกเขา[ศัตรู] คิดว่าพวกเขากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนต่อกรกับสัจธรรม และการต่อต้าน แต่พวกเขาไม่รู้ว่ามีอุบายที่จะต่อต้านพวกเขาบนพื้นฐานของธรรมชาติ และแบบแผนแห่งพระผู้เป็นเจ้า อีกโองการหนึ่งกล่าวว่า “และเราปรารถนาที่จะให้ความโปรดปรานแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอ (ผู้ถูกกดขี่) ในแผ่นดิน” [28: 5] โองการอีกบทกล่าวว่า ” โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย หากพวกเจ้าสนับสนุน (ศาสนาของ) อัลลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้า และจะทรงตรึงเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคง [47: 7] และยังมีอายะห์อีก ความว่า “และแน่นอนอัลลอฮฺ จะทรงช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์” [22: 40] (และ ฯลฯ)

โองการจำนวนมากในอัลกุรอาน ล้วนให้คำมั่นสัญญานี้แก่ผู้ที่อยู่ในเส้นทางแห่งการยืนหยัดต่อต้าน นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งของตรรกะเหตุผล ส่วนหนึ่งของข้อโต้แย้งและตรรกะที่หนักแน่นของอิหม่าม[โคมัยนี่] กำเนิดขึ้นจากโองการเหล่านี้ มีโองการหลายสิบโองการในอัลกุรอาน ทว่าข้าพเจ้าได้อ้างถึงโองการที่เกี่ยวข้องเพียงสามสี่โองการเท่านั้น

องค์ประกอบที่ห้า ที่ควรนำมาพิจารณาว่าด้วยตรรกะเหตุผลในการยืนหยัดต่อต้าน ดังที่อิหม่ามได้ปฏิบัตินั้น – เราตระหนักรู้ เข้าใจ และพิจารณาถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การยืนหยัดต่อต้าน เป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม มันตรงกันข้ามกับความคิดผิด ๆ ที่บางคนมี บุคคลเหล่านั้นจะกล่าวว่า มันไม่มีประโยชน์ คุณประสงค์ที่จะยืนหยัดต่อต้านได้อย่างไร? ขณะที่ฝ่ายตรงข้าม เป็นอันธพาธ และเป็นผู้ข่มเหงรังแก เขาแข็งกระด้าง

นี่เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรง ความผิดพลาดร้ายแรง คือการคิดว่าไม่สามารถต้านทาน และยืนหยัดต่อสู้กับอันธพาลโลกได้ ข้าพเจ้าอยากจะอธิบายเรื่องนี้ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของเรา ในปัจจุบัน เรามีคนบางคนสวมใส่เสื้อผ้าแห่งปัญญา และคนที่มักเสนอแนะในสื่อ ในหนังสือของพวกเขา ในสุนทรพจน์ของพวกเขา ที่นี่และที่นั่น กล่าวว่า มันไม่มีประโยชน์ใด ในการที่จะท้าทายพวกเขา[ศัตรู], มันเป็นไปไม่ได้ ที่ยืนหยัดต่อสู้กับพวกเขา [ศัตรู], และกล่าวว่า เราควรยอมรับเงื่อนไขของพวกเขา[ศัตรู]เสีย – สาระสำคัญของถ้อยแถลงดังกล่าว คือ เราควรปล่อยให้พวกเขาข่มเหงเรา จึงจะคลายปัญหาทั้งหมดให้กับตัวเราเองได้ ข้าพเจ้าจะบอกคุณว่า ทัศนะคติที่ว่า เราทำไม่ได้”เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดในการคำนวณ แบบเดียวกันที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ นี่เป็นข้อผิดพลาดของการคำนวณ

ข้อผิดพลาดของการคำนวณในทุก ๆ เรื่อง เป็นผลมาจากการมองไม่เห็นมิติต่างๆ ของเรื่องนั้นๆ อย่างถูกต้อง เมื่อปัญหาเป็นเรื่องของการเผชิญหน้า – การเผชิญหน้าระหว่างสองฝ่าย – ข้อผิดพลาดในการคำนวณเกิดจาก ความล้มเหลวในการทำความเข้าใจฝ่ายของเราเอง และทำความเข้าใจอีกฝ่ายตรงข้ามเราอย่างถูกต้อง เมื่อเราไม่ได้รับความเข้าใจที่ถูกต้อง เราก็จะผิดพลาดในการคำนวณของเรา อย่างไรก็ตาม หากเราเข้าใจถูกต้อง การคำนวณของเราจะแตกต่าง ข้าพเจ้าจะบอกคุณว่า ในการคำนวณของเราเกี่ยวกับประเด็นการยืนหยัดต่อต้านอันธพาลโลกนี้ เราควรทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันธพาลเหล่านี้ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเราอย่างถูกต้อง หนึ่งในข้อเท็จจริงเหล่านี้ คือ [การตระหนักถึง]พลังแห่งการต่อต้านของเรา

 

Source:khamenei