ซาอุดิอารเบียคือผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง

494


รายงานฉบับใหม่ชี้ว่า : ซาอุดิอารเบียเป็นผู้ซื้ออุปกรณ์ทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทำให้พวกเขามีกองกำลังของตนถึง 2 เท่า

สถาบันวิจัย สตอกโฮล์มสันติภาพนานาชาติ ได้ตีพิมพ์รายงานในวันที่ 25 เมษายน ซาอุดิอารเบียใช้เงินจำนวนถึง 67,000 พันล้านดอลล่าสหรัฐเพื่อซื้ออาวุธในปี 2013 จำนวนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2012 เพิ่มขึ้นถึง 14 เปอร์เซ็น

ตามสถิตินี้ค่าใช้จ่ายทางการทหารของซาอุดิอารเบียมีจำนวนมากกว่าประเทศอังกฤษ,ญี่ปุ่น,ฝรั่งเศษซึ่งอยู่อันดับ 4 ของโลก

ใน ขณะรายงานนี้ถูกตีแผ่ ซาอุดิอารเบียอยู่ระหว่างความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการสนับสนุน กลุ่มกองกำลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลซีเรีย เช่นเดียวกันก็ให้การสนับสนุนรัฐบาลบะห์เรนและมีส่วนร่วมในการปราบปรามผู้ ประท้วงต่อต้านรัฐบาลบะห์เรน

สาเหตุ นี้ทำให้ค่าใช้จ่ายทางการทหารโดยรวมในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นกว่า 4 เปอร์เซ็น ยอดพุ่งถึง 150,000,000,000 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลบะห์เรนก็ได้เพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธทางทหารอีก 26 เปอร์เซ็นของงบประมาณชาติ

ตาม คำกล่าวขององค์กรการซื้อขายทางทหารรายงานว่า ทั่วโลก ในปี 2013 ใช้เงินมากถึงประมาณ 1.7 ล้านล้านดอลล่าสหรัฐ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2012 ที่ใช้งบประมาณถึง 1.9 ล้านล้านดอลล่าสหรัฐ ถือว่า น้อยลงกว่าปีก่อน ซึ่งตามรายงานชี้ว่า สาเหตุของการลดปริมาณการซื้อขายลงเนื่องจาก การลดงบประมาณการซื้อขายของสหรัฐและยุโรป

ถือว่า งบประมาณทางทหารของทั่วโลก 37 เปอร์เซ็นเป็นของสหรัฐ เป็นงบประมาณ 6 แสน 4 หมื่นล้านดอลล่าสหรัฐ ถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางทหารที่ใหญ่และมากที่สุดในโลก

งบประมาณค่าใช้จ่ายทางทหารของสหรัฐเท่ากับงบประมาณทางทหารของ 9 ประเทศ ซึ่งอยู่ในลำดับหลังจากสหรัฐ

จีน อยู่ในลำดับที่ 2 เนื่องจากการเพิ่มงบประมาณถึง 7.4 เปอร์เซ็นทำให้งบประมาณทางทหารของจีนพุ่งถึง 1 แสน 8 หมื่น 8 พัน ล้านดอลล่าสหรัฐ ในขณะที่รัสเซียใช้งบประมาณทางทหารเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายทางทหารเพียง 8 หมื่น 7 พัน 8 ร้อยล้านดอลล่าสหรัฐ

ตาม ข้อมูลของรายงานนี้ ค่าใช้จ่ายทางทหารของแอฟริกา ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 8.3 เปอร์เซ็น ค่าใช้จ่ายทางทหารโดยรวมเป็น 4 หมื่น 4 พัน 9 พันล้านดอลล่า

ประเทศ แอลจีเรีย ใช้งบประมาณมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลล่าในการซื้ออาวุธในปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ใช้งบประมาณขนาดนี้ในการซื้ออาวุธ เพิ่มขึ้น 8.8 เปอร์เซ็น จากปี 2012
.