ยุทธการสงครามพันทาง: เปิดรายชื่อ NGOs “ปลอมเปลือก” ทำลายซีเรีย!

929
Members of the Syrian Civil Defence, known as the White Helmets, take a selfie with their certificates after taking part in a training session in the rebel-held eastern Ghouta area, east of the capital Damascus, on November 22, 2016

เมื่อกล่าวถึงการนำเสนอข้อมูลโดยสื่อกระแสหลัก รัฐบาลสหรัฐฯมักจะสนุกสนานกับการเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงต่างๆ ในการสร้างสถานการณ์ หรือ จัดฉากอย่างจงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์บางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ ที่มีการดำเนินการอยู่ภายใต้โล่ป้องกันของกฎหมายเพื่ออำนาจทางทหารของรัฐบาล อย่างเช่นบัญญัติเพื่อความมั่นคง National Authorization Act (NDAA)

อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงที่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปนี้ กลับไม่ได้กระตุ้นให้ผู้สื่อข่าวอื่นๆทำการคัดกรองข่าวเพิ่มเติม และตรวจสอบแหล่งที่มาของมันอย่างละเอียด รวมถึงผู้สื่อข่าวกระแสหลักในประเทศไทย ตามความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะไม่ใช่ทุกข่าวที่ถูกนำเสนอโดยสื่อกระแสหลักจากฟากตะวันตกจะเป็นความจริง อย่างน้อยที่สุดใครก็ตามที่มี “เหตุผล” ก็สมควรตั้งคำถามไปยัง “แหล่งข้อมูล” ของพวกเขา

ภายใต้กรอบของนโยบาย และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งที่ถูกพิจารณาว่า “ข่าว” ในตะวันตก ถือเป็นเครื่องมือที่อันตรายเป็นพิเศษ มันมีอิทธิพลกับการรับรู้และการตัดสินใจของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหายนะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง หากจะกล่าวถึงในบริบทของปัจจุบัน

ดังนี้ ผู้สื่อข่าวควรจะตรวจสอบ และคัดกรอง บรรดา “แหล่งข่าว” ของสื่อกระแสหลักตะวันตก ณ ที่นี่ เราหมายถึง บรรดากลุ่มองค์กรที่ “อ้างว่า” ไม่ใช่องค์กรของรัฐ หรือ องค์กรที่ทำงานโดยไม่แสวงหากำไร หรือ “องค์กรอาสาสมัครเอกชน” (NGOs) ซึ่งคอยชี้แนะและให้ข้อมูลแก่พวกเขา ก่อนที่จะยอมรับเนื้อหาที่ถูกส่งผ่านมา และแพร่ขยายข้อมูลเหล่านั้นไปทั่วโลกในทันที เนื่องจากในบริบทของยุทธการสงครามพันทาง หรือ Hybrid War ซึ่งหมายถึงกลศึกที่เน้นการใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะฝ่ายศัตรู แน่นอนว่า มีการใช้ สื่อ และ NGOs และกลไกทางสังคม (social tools/mechanism) อื่นๆภายในประเทศนั้นๆ เป็นอาวุธหลัก ในการได้มาซึ่งชัยชนะ และก้าวเข้าสู่อำนาจ ดังเช่นที่กำลังเกิดขึ้นในซีเรีย

นักเขียน Vanessa Beeley ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร Solidarity Movement International (ขบวนการเพื่อความเป็นปึกแผ่นของซีเรียระหว่างประเทศ) รายงานว่า NGOs เหล่านี้เป็น “Soft Power Complex” (อำนาจอ่อนเชิงซ้อน) – ซึ่งบางกลุ่ม ขับเคลื่อนโดยเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก แทนที่การเสริมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งให้แก่ประเทศซีเรีย

ขณะที่ Eva Bartlett นักเขียน นักข่าว และช่างภาพชาวแคนาดา ซึ่งมักจะลงพื้นที่เข้าไปทำข่าวที่ซีเรียบ่อยครั้ง ได้เปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่รัฐบาลซีเรียจะถูกกลุ่มก่อการร้ายเข้ามามีอำนาจ ได้มีกลุ่มองค์กร NGOs บางกลุ่ม ที่ช่วยกันปฏิบัติการทำงานโฆษณาชวนเชื่อเพื่อล้มล้างรัฐบาลซีเรีย โดยกลุ่มองค์กร รวมถึงบุคคล มีรายชื่อดังต่อไปนี้:

 1. Avaaz
 2. Amnesty International
 3. Hand in Hand for Syria
 4. Human Rights Watch (HRW)
 5. Ken Roth
 6. Medecins Sans Frontiers/Doctors Without Borders
 7. Physicians for Human Rights (PHR)
 8. Purpose Inc.
 9. 9.“The Syria Campaign”
 10. White Helmets/”Syrian Civil Defence”
 11. Syrian Observatory for Human Rights (SOHR)

แหล่งทุนขององค์กรเหล่านี้ คือ กุญแจไขสู่ความจริง

รัฐบาลอเมริกา ผ่านสภาคองแกรส ให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของ USAID จากนั้น USAID ได้ให้ทุนสนับสนุนผ่านองค์กรสาขาของตนเอง คือ National Endowment for Democracy (NED) และ the International Republican Institute (IRI) ขณะที่องค์กรเหล่านี้ ทำหน้าที่เป็นองค์กรกิ่งก้านสาขาของ CIA และมีส่วนรับผิดชอบหลักในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทั่วโลก ผ่าน NGOs ย่อยอื่นๆ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า ในความเป็นจริง องค์กรทั้งหมดภายใต้การดำเนินงานของสององค์กรเหล่านี้ ได้รับเงินจากรัฐบาลอเมริกาโดยตรง และองค์กร หรือ หน่วยงานใดก็ตามที่ได้รับเงินจากรัฐบาล และทำงานเพื่อตอบสนองนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลอเมริกา ย่อมไม่ใช่ NGOs เพราะ NGOs หมายถึง องค์กรเอกชนที่ไม่ขึ้นกับภาครัฐ (Non-governmental organization)

ดังนั้นองค์กรตามที่ระบุข้างตน จึงไม่ใช่ “องค์กรนอกภาครัฐ” หากจะกล่าวให้ถูกต้อง กลุ่มองค์กรเหล่านี้ ดำเนินการแทรกแซงกิจการต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายในประเทศเป้าหมายที่เรียกได้ว่า “ถูกจับเป็นตัวประกัน”  ทั้งหมดด้วยกับวิสัยทัศน์ เพื่อจัดการให้ประเทศนั้นๆ ตกเป็นเบี้ยล่าง และแลเห็นถึงผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯเป็นสำคัญ

เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลของประเทศหนึ่ง ได้ถูกบีบให้ “สังคายนา” ระบอบการปกครองใหม่ หรือมีการปฏิวัติสี ซึ่งเปลี่ยนผันกลายเป็นสงครามที่เปิดกว้างขึ้น เราจะพบว่า มีกลุ่ม NGOs เหล่านี้ เป็นเบื้องหลังอยู่ในเงามืด ในการสร้างความวุ่นวายอย่างแนบเนียน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ องค์กรต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ แท้จริงแล้วก็คือแขนขาของ CIA เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบเข้าไปทำงานหาข้อมูล หรือขยายอิทธิพลในรูปแบบที่เปิดเผย เพราะหากเข้าไปในฐานะเจ้าหน้าที่ CIA อาจจะถูกประณามได้ จึงต้องสร้าง NGOs เข้าไปในพื้นที่ต้องการแทน ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนเงินทุนโดย USAID ให้แก่กลุ่ม White Helmets (หมวกกันน็อคขาว) ในซีเรีย เป็นต้น

อีกกรณีหนึ่ง ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา “พ่อมดการเงิน” อย่าง จอร์จ โซรอส ก็เป็นหนึ่งในแกนผู้ให้ทุนคนสำคัญของ Human Right Watch (HRW) ซึ่งได้ให้เงินทุนสนับสนุนมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญแก่ HRW

หน่วยข่าวกรองเอกชน (PICS) ก็เป็นส่วนหนึ่งของ “Soft Power Complex” นี้ ตัวอย่างเช่น หน่วยข่าวกรองของ Rita Katz เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่คลิปวิดิโอและรูปภาพ ISIS ตัดศีรษะทั้งหมดให้แก่มวลชน ในเจตนาสร้างทัศนคติ และความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในกลุ่มประชากร เพื่อใช้มันเป็นข้ออ้างในการรุกรานประเทศซีเรีย อย่างผิดกฎหมาย

ในกรณีของประเทศซีเรีย โดยหลักแล้วองค์กรเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นด้วยเป้าหมายเพื่อบ่อนทำลายรัฐบาลของประธานาธิบดีซีเรีย โดยวิธีปลุกระดมมวลชนให้ต่อต้านรัฐบาล จนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า อาหรับสปริงมาโดยตลอด และคอยขัดขวางมิให้รัฐบาลซีเรียปราบกรามกลุ่มก่อการร้ายหรือผู้ชุมนุมประท้วง เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลซีเรียจะเริ่มปราบกลุ่มก่อการร้าย องค์กร NGOs เหล่านี้ก็จะอ้างสิทธิมนุษยชนเพื่อให้รัฐบาลซีเรียปล่อยตัว ในที่สุด กลุ่มก่อการร้ายก็บานปลายอยู่ในซีเรียจนเต็มประเทศ

ด้วยประการฉะนี้ สื่อกระแสหลักทั้งหลายจึงควรปรับการนำเสนอข้อมูลของตนใหม่ ควรดำเนินการตรวจสอบแหล่งข่าว และใส่ใจที่จะรายงานรายละเอียดต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นจริง มิใช่บนพื้นฐานของการปลุกระดม และโฆษณาชวนเชื่อการสงคราม

……………..
อ่านเพิ่มเติม

แฉ White Helmet (ตอน 1)- อังกฤษใช้เงินผู้เสียภาษี“£200 ล้าน”หนุนกลุ่มต่อต้านซีเรีย!

แฉ White Helmet (ตอน2) – ร่องรอย NATO และเครือข่าย “ผู้มีอิทธิพลตะวันตก” ในวิฤติซีเรีย!

รวม 7 คนดัง องค์กรเด่น แฉ: อเมริกา อังกฤษและฝรั่งเศส “จัดฉาก”กรณีก๊าซพิษในซีเรีย !

Source: American Herald Tribune