อเมริกาดักฟังข้อมูลสนทนาทางโทรศัพท์นับล้านสาย

460

รายงานข่าวอ้างบีบีซีว่า สำนักงานหน่วยงานความมั่นคงสหรัฐได้ดักฟังการสนทนาของโทรศัพท์เป็นล้านสาย

หน่วย งานความมั่นคงสหรัฐมีการพัฒนาระบบในการป้องกันให้ทันสมัยขึ้นซึ่งสามารถ ดักฟังการสนทนาของประชาชนในทุกๆประเทศได้ภายในเวลาเดียวกัน
แหล่ง ข่าวยังได้เปิดเผยอีกว่า : ภายใต้ระบบใหม่นี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงสหรัฐสามารถที่จะทำให้มันบันทึกการสนทนาและ ดักฟังไปในเวลาเดียวกัน

แหล่ง ข่าวที่น่าเชื่อถือได้กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่แต่อย่างใด เพราะการดักฟังของหน่วยความมั่นคงสหรัฐเคยมีอยู่ในอดีตซึ่งปฏิบัติอยู่ในรูป แบบที่จำกัด แต่ทว่าในปี 2011 ด้วยกับการพัฒนาระบบของหน่วยงานความมั่นคงทำให้สหรัฐสามารถดักฟังการสนทนา ผู้ใช้โทรศัพท์พร้อมกับบันทึกในเวลาเดียวกันเป็นล้านๆสาย

วอ ชิงตันโพสต์ได้ค้นคว้าตามรายงานต่างๆและได้รับข้อมูลจากบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ รับรู้เกี่ยวกับระบบดังกล่าว และ เอ็ดเวิร์ดสโนเดน เป็นผู้ที่รู้มาก่อนและเปิดเผยถึงการมีอยู่ของระบบการทำงานนี้ของอเมริกา