สถานบันวิเคราะห์ชี้ เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ควรผนึกกำลังจัดการลัทธิการก่อการร้าย

282

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560   สถาบันวิเคราะห์ทางการเมืองสนามความขัดแย้ง ได้เสนอแนวทางในการจัดการกับการก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแนะให้ หน่วยงานรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียใต้ประชุมหารือร่วมกันถึงยุทธวิธีในการต่อต้านการก่อการร้าย

สถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซีย และได้ออกรายงาน เน้นถึงความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ก่อการร้าย ซึ่งดูเหมือนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มหัวรุนแรงบังกลาเทศ กับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตกอยู่ภายใต้อินทธิพลของไอซิส มีความเน้นเฟ้นเพิ่มขึ้น

รายงานระบุว่า ถึงเวลาแล้วในวันนี้ ที่รัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ลักษณะภูมิประเทศเดียวกัน สมควรให้ความร่วมมือกับเอเชียใต้ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดเพื่อผนึกกำลังจัดการกับการก่อการร้าย

จากเว็บไซต์ Free Malaysia Today ระบุ สถาบันเพื่อการวิเคราะห์ความขัดแย้งทางการเมืองเชื่อว่า ผู้มีอำนาจควบคุมภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งทหาร หน่วยข่าวกรองการต่างประเทศ และองค์กรตำรวจควรหันมานั่งประชุมกันและหารือเชิงยุทธศาสตร์ ในความต้องการเพื่อให้ ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รายงานของสถาบันซึ่งได้รับการตีพิมพ์ฉบับนี้ มีชื่อว่า “วิธีการปฏิสัมพันธ์ของชาวบังคลาเทศและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยได้อธิบายถึงการเชื่อมโยงบางประการระหว่างกลุ่มเหล่านี้

ผู้อพยพชาวบังกลาเทศที่ทำงานในสิงคโปร์และมาเลเซีย และบรรดานักเรียน นักศึกษาชาวบังกลาเทศในมหาวิทยาลัยของมาเลเซีย ซึ่งมีแนวคิดแบบไอซิส  อาศัยช่องทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของพวกเขาไปยังซีเรีย  ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้สนับสนุนไอซิสชาวมาเลย์และฟิลิปปินส์ก็กำลังพยายามชักจูงผู้อพยพชาวบังคลาเทศ และชาวโรฮิงยาให้เข้าต่อสู้ในมินดาเนา  และชาวอินโดนีเซียหรือมาเลเซียที่มีความพยายามช่วยเหลือโรฮิงยาในพม่า ก็ได้ทำการติดต่อกับกลุ่มชาวโรฮิงยาที่อยู่ในบังกลาเทศ เหล่านี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของกลุ่มหัวรุนแรงในเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้

ตามรายงานระบุว่า ไม่มีชาวบังกลาเทศสักคนที่ถูกคุมขังอยู่ในมาเลเซียและสิงคโปร์ เคยวางแผนที่จะดำเนินการก่อการร้ายในประเทศเหล่านี้ แต่เป้าหมายของพวกเขา(ชาวบังกลาเทศ) คือ เดินทางไปซีเรีย หรือในบางกรณี ต้องการเดินทางไปยังทางใต้ของฟิลิปปินส์

รายงานนี้ เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก่อการร้ายไอซิสในมาเลเซียและอินโดนีเซียกับคู่สัญญาร่วมชาวบังกลาเทศในประเทศซีเรียนั้น มีเหตุผลสองประการที่สำคัญซึ่งผูกพันธ์พวกเขาเอาไว้

ประการแรก ผู้ก่อการร้ายชาวอินโดนีเซียพบว่า การโจมตีของชาวบังกลาเทศมีความรุนแรง และสร้างความเสียหายมากกว่า โดยได้เรียกร้องให้ทำในสิ่งที่คล้ายคลึงกันในดินแดนของตน ดังนั้นอาจเป็นไปได้ ที่จะสนับสนุนให้ผู้ก่อการร้ายชาวบังกลาเทศดำเนินการโจมตีในดินแดนของอินโดนีเซีย

ประการที่สอง ชาวบังกลาเทศที่ร่วมกันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับไอซิสในซีเรีย มีความต้องการเดินทางไปยังทางใต้ของฟิลิปปินส์ และจะสู้รบในฟิลิปปินส์ ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศ

รายงานยังระบุด้วยว่า ผู้ก่อการร้ายที่อยู่ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งด้วยกับวิกฤตโรฮิงยา อาจมีแผนที่จะสู้รบกับทหารพม่า

สถาบันแห่งนี้จึงเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียใต้ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อจัดการกับภัยคุกคามเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Source: irna.ir

ที่มาภาพ: channelnewsasia