สภาอิรักค้านมติปกครองตนเองของชาวเคิร์ด!!

143

 

สมาชิกรัฐสภาอิรักส่วนใหญ่โหวตคัดค้านการลงประชามติเพื่อนำไปสู่การปกครองตนเองของชาวเคิร์ด ระหว่างการประชุมรัฐสภาวันนี้!!!

โดยโฆษกรัฐสภาอิรักกล่าวว่า “การลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ทำให้รัฐบาลต้องทำตามขั้นตอนทั้งหมดเพื่อปกป้องความเป็นเอกภาพของชาวอิรักและเปิดช่องทางการเจรจากับตัวแทนชาวเคิร์ด”…!!!

http://www.presstv.ir/Detail/2017/09/12/534891/Iraq-parliament-vote-Kurdistan-independence-referendum