เอเชียตะวันออก ภายใต้แผนสร้างความแตกแยกของสหรัฐอเมริกา

448

หากเราจะกล่าวถึง กลยุทธ์ของอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักของ สองหลักการด้วยกันคือ การแทรกแซงด้านเศรษฐกิจ ทหาร และทางการทูต ส่วนอีกหลักการหนึ่งก็คือ การให้การสนับสนุนต่อกลุ่มพันธมิตรของตนเองในภูมิภาคเพื่อเผชิญหน้ากับจีน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั้นได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) ของจีนและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เช่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไทย และสิงคโปร์ ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมานั้นเติบโตร้อยละ4 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เติบโตร้อยละ2.6 ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ก็เติบโตเพียงร้อยละ2

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือภูมิภาคเดียวในโลกที่ได้รับการรับรองในระดับสถาบันสากลโดยระบุว่า มาตรฐานในการดำเนินชีวิตของประชาชนในภูมิภาคนี้เกือบเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรป ซึ่งล้ำหน้าภูมิภาคอื่นๆของโลกเป็นอย่างมาก

แต่ทว่า ความขัดแย้งต่างๆก็มีให้เห็นอยู่เช่นกัน

หากเรามองไปในเหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆแล้ว เราก็จะสามารถแบ่งความขัดแย้งเหล่านี้ออกเป็น 4 มุมมอง คือ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ภูมิประเทศ และภูมิศาสตร์การเมือง

ปัญหาเกาหลีเหนือนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในภูมิภาคนี้ ซึ่งปัญหานี้คือหนึ่งในกลยุทธ์ของอเมริกาที่ใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ามาแทรกแซงและปฏิบัติการต่างๆในภูมิภาคนี้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสกัดกั้นอำนาจของจีน

กลยุทธ์หลักของอเมริกาในภูมิภาคต่างๆของโลก คือการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศต่างๆขึ้นมามีอำนาจ และความพยายามในการกำจัดอำนาจต่างๆเหล่านั้นออกไป

โดยอเมริกาพยายามที่จะยุแยงให้ประเทศในภูมิภาคออกมาเผชิญหน้ากับประเทศที่กำลังจะเป็นมหาอำนาจและพยายามสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อคานอำนาจของประเทศเหล่านั้นไว้

ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั้น จีนกำลังเป็นประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่ง โดยการรายงานจากธนาคารโลกระบุว่า ช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจของจีนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งค่า GDP ของจีนขณะนี้สูงที่สุดในโลก ในขณะที่อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของจีนก็เกือบจะเทียบเท่าอเมริกาด้วยเช่นกัน

ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ก่อนยุคล่าอาณานิคมนั้น จีนเคยเป็นประเทศที่ทรงอำนาจมากที่สุดในภูมิภาคนี้มาก่อน โดยประเทศต่างๆในแถบนี้ได้เข้าหาจีนเสมอมา และก่อนที่ยุโรปจะกุมเศรษฐกิจโลกเอาไว้นั้น จีนก็เคยมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาก่อนเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ก็กำลังจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

ตั้งแต่ยุครัฐบาลโดยการนำของบารัคโอบามา อเมริกาก็มีความพยายามในการควบคุมและสกัดกั้นอำนาจของจีนมาโดยตลอด โดยให้การสนับสนุนและเพิ่มอำนาจแก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเพื่อต่อกรกับจีน เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม

ดังนั้นโดยสรุปแล้ว กลยุทธ์ของอเมริกาในภูมิภาคนี้มีสองหลักการด้วยกัน คือ หนึ่งในหลักการนั้นก็คือ ความพยายามที่เพิ่มขึ้น ในการเข้าแทรกแซงด้านเศรษฐกิจ ทหาร และทางการทูต ส่วนอีกหลักการก็คือ ความพยายามที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มประเทศพันธมิตรของตนลุกขึ้นต่อกรกับจีน และสร้างความแตกแยกในภูมิภาคนี้ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการแทรกแซงภูมิภาคนี้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเห็นได้จากการส่งกองเรือ และเครื่องบินรบมาประจำการบริเวณเกาะที่เกิดการพิพาทระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้ และติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ TAAD โดยอ้างว่า เพื่อป้องกันขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือ แต่ในความเป็นจริงนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อใช้ในการต่อกรกับจีนเท่านั้น

Source: alwaght.com