การโจมตีเยเมนและปาเลสไตน์ : สองด้านของเหรียญเดียวกัน

475

ในวันนี้ประชาชาติอิสลามและประเทศอิสลาม ได้มีการปะทะและหำหั่นกันเองเนื่องจากกลอุบายของมหาอำนาจโลก

บางประเทศอิสลามได้เลือกเอาสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรของตนมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านมุสลิม ในขณะที่อเมริกาจะใช้ประเทศเหล่านี้เป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ของตัวเองในภูมิภาค

บรรดาชาติพันธมิตรของอเมริกามีความพยายามที่จะให้ชาวมุสลิมลืมปัญหาปาเลสไตน์ และด้วยเหตุนี้เองต่างมีการแข่งขันซึ่งกันและกันในการยอมรับสถานะการมีอยู่ของรัฐอิสราเอล

ระหว่างความเท็จเทียม อยุติธรรมและความโหดร้ายที่อิสราเอลได้ก่อและกระทำในปาเลสไตน์ และการกดขี่ที่บางประเทศอาหรับกำลังกระทำต่อชาวเยเมนนั้นมีความคล้ายคลึงกัน

โศกนาฏกรรมที่เหล่าหัวหน้าของรัฐยิวไซออนิสต์ได้ก่อขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์นานนับทศวรรษ ในวันนี้เหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ก็ได้เกิดขึ้นต่อชาวเยเมนโดยฝีมือของชาติอาหรับบางประเทศ

การกดขี่ที่มีต่อชาวเยเมนและปาเลสไตน์ หากพิจารณาในมิติต่างๆแล้วนั้นมันมีความเหมือนกันอย่างมาก

ด้วยการโจมตีทั้งสองประเทศ มันเสมือนเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มุสลิมอย่างแท้จริง ขณะที่เป็นการกระทำอันเลวร้ายนี้ในด้านของสิทธิมนุษยชนและกฎหมายต่างประเทศ ถือเป็นสิ่งที่เลวทรามและควรตำหนิอย่างยิ่ง

อีกด้านหนึ่งการรุกรานและการโจมตีมุสลิมชาวเยเมนผู้ถูกกดขี่ล้วนเป็นประเทศผู้รุกรานอธิปไตยทั้งสิ้น ซึ่งจะต้องได้รับผลกระทบและพวกเขาจะไม่มีวันบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน

หากการที่รัฐยิวไซออนิสต์ได้บุกโจมตีและรุกรานชาวปาเลสไตน์ พวกเขาอาจคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถพิชิตชัยชนะได้ ดังนั้น หากตามสมมติฐานดังกล่าว แน่นอนเราย่อมมองเห็นชัยชนะของพันธมิตรอาหรับที่บุกโจมตีเยเมนบ้างแล้ว แต่ทว่า…

ข้อเท็จจริงอันนี้ไม่อาจปกปิดสายตามวลมุสลิมโลกได้ว่าจนถึงวันนี้ไม่มีใครและผู้ใดที่สามารถบรรลุเป้าหมายของตนได้ด้วยการกดขี่รังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์

ทว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้ย่อมมีความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน นั้นคือ รัฐอิสราเอลไม่ใช่รัฐอิสลาม แต่ประเทศที่ทำการโจมตีชาวเยเมนนั้นเป็นประเทศที่อ้างว่าเป็นอิสลาม ทั้งผู้ปกครองและประชาชนของเขาเป็นมุสลิมทั้งสิ้น และนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดความรันทดใจและเศร้าสลด และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนสำหรับชาวมุสลิมทุกคน…

Source: iuvmpress