สถาบันวิจัยสันติภาพ Stockholm ชี้ ความหวังของการลดอาวุธนิวเคลียร์โลกริบรี่!

225

jamnews – แม้ว่าจำนวนของอาวุธนิวเคลียร์ในโลกได้ลดลง แต่นโยบายการเมืองของประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แสดงให้เห็นว่า ประเทศเหล่านี้ไม่ได้มีความสนใจในการลดอาวุธนิวเคลียร์

จำนวนอาวุธนิวเคลียร์ในโลกได้ลดลงแต่บรรดาประเทศที่มีอาวุธเหล่านี้พวกเขาจะมีการปรับปรุงพัฒนาคลังแสงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นี่เป็นการรายงานของสถาบันวิจัยสันติภาพ Stockholm International ซึ่ง ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันได้แสดงให้เห็นแนวโน้มนี้ว่า ประเทศต่างๆที่มีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองในปัจจุบันนั้นไม่ตั้งใจที่จะสละอาวุธเหล่านี้

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการลดอาวุธนิวเคลียร์ในโลกที่มีการชะลอตัวในปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันแปดประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ ห้าประเทศมีสิทธิดังกล่าวในสนธิสัญญา NPT ในฐานะที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (จีน, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, อังกฤษ, อเมริกา) ส่วนสามประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกของ NPT และมีอาวุธนิวเคลียร์ (อินเดีย ปากีสถาน เกาหลีเหนือ)

ส่วนกรณีของอิสราเอลนั้น ส่วนใหญ่มองว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ แต่อิสราเอลได้จงใจปกปิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าว

ตามบางรายงาน (SIPI) ระบุว่า อิสราเอลมี 85 ขีปนาวุธนิวเคลียร์

หลายประเทศเช่น เบลารุส คาซัคสถาน, ยูเครนและแอฟริกาใต้มีอาวุธนิวเคลียร์ แต่ก็ถูกทำลายแล้ว