หัวหน้ามอสสาดหวั่น ‘อิสราเอลไม่สามารถเผชิญหน้ากับอิหร่านได้โดยลำพัง!’

638

หัวหน้ามอสสาดกล่าวอ้างว่า อิหร่านกำลังสร้างฮิซบุลลอฮ์ที่สองในที่ราบสูงโกลานของซีเรีย และกล่าวยอมรับว่าอิสราเอลไม่สามารถที่จะจัดการกับภัยคุกคามของอิหร่านได้โดยลำพังเพียงคนเดียว

ir.sputniknews – เว็บไซต์ภาษาฮิบรู “กาน” รายงาน : “ยอสซี่ โคเฮน” หัวหน้าของหน่วยสืบราชการลับของรัฐบาลไซออนิสต์ หรือ “มอสสาด” ได้กล่าวอ้างในระหว่างการประชุมลับว่า อิหร่านกำลังจัดตั้ง “ฮิซบุลลอฮ์ที่สอง” ในที่ราบสูงโกลานของซีเรีย

ตามรายงานระบุว่า โคเฮน ได้กล่าวว่า อิหร่านกำลังแผ่ขยายพื้นที่อิทธิพลของตนซึ่งประชาคมระหว่างประเทศมีความละเลยและเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ มีเพียงสหรัฐฯ เท่านั้นที่จะสามารถหยุดยั้งมันได้

หัวหน้ามอสสาดยังกล่าวเสริมอีกว่า เราได้เฝ้าติดตามดูการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในโกลาน แต่ประชาคมระหว่างประเทศไม่ใส่ใจ เนื่องจาก พวกเขาจองจำอยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ได้ลงนามกับอิหร่าน

โคเฮนได้ขอความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐฯ เพื่อให้จัดการกับอิหร่าน พร้อมกับยอมรับว่า อิสราเอลไม่สามารถจัดการกับภัยคุกคามต่างๆ ของอิหร่านได้โดยลำพัง จะมีเพียงสหรัฐฯ เท่านั้นที่จะสามารถหยุดยั้งการขยายตัวของอิหร่านได้ เนื่องจากพวกเขาเพราะเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ตระหนักถึงอันตรายนี้

Source: ir.sputniknews