ผลวิจัยล่าสุดชี้ แนวร่วม ISIS มีหน้าทวิตเตอร์มากถึง 46,000 บัญชี จากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก!

253

isnaผลการวิจัยใหม่ล่าสุดจากศูนย์วิจัยเพื่อการศึกษา “SMT” แสดงให้เห็นว่า จำนวนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายในเครือข่ายสังคมและเว็บไซต์ต่างๆจาก 12 เว็บไซต์ในปี 1997 พัฒนาไปถึง 150,000 เว็บไซต์ในปี 2014

หนังสือพิมพ์ระดับภูมิภาค Asharq Al-Awsat รายงานผลการวิจัยจากศูนย์วิจัยเพื่อการศึกษา “SMT” ที่ได้รับการตีพิมพ์ ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกลุ่มเหล่านี้ อย่างเช่น ISIS จะมีการเผยแพร่โพสต์ใหม่ ๆวันละ 38 ครั้ง รวมด้วยวิดีโอความยาว 20 นาที สารคดีที่มีความยาวพอสมควร บทความ วิดีโอและไฟล์เสียงในภาษาต่างๆ ด้วยสโลแกนที่มีชื่อเสียงของพวกเขาที่ว่า “จะคงอยู่อย่างนิรันดร์และแพร่ขยายอย่างต่อเนื่อง” ทั้งนี้ ISIS สามารถดึงดูดแนวร่วมจากทั่วทั้งโลกมากถึง 30,000 คน

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ใช้ทวิตเตอร์บางคนที่เป็นสมาชิกของไอซิส จะโพสต์ข้อความใหม่บนสถานะตนเองในทุกๆห้านาที ทำให้การ tweet มีมากถึง 2612 โพสต์ต่อชั่วโมง เท่ากับทวีตข้อความจำนวน 93% ของทวีตทั้งหมด และด้วยเหตุผลนี้เองได้ช่วย Isis ให้สามารถดึงสมาชิกและค้นหาแนวร่วมได้เป็นอย่างงดี กรณีเช่น ตั้งแต่แรกเริ่มต้น จนถึงปี 2014 สามารถดึงแนวร่วมมากถึง 16000 กำลังพลจาก 90 ประเทศทั่วโลก ในปีเดียวกันนั้นจำนวนหน้าทวิตเตอร์ของไอซิส มีมากถึง 46,000 หน้า และบรรดาแนวร่วมของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสร้อยละ 70 ได้ทุ่มเวลาของพวกเขาบนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อาศัยข้อมูลพื้นฐานจากภาษาอาหรับและแหล่งที่มาจากต่างประเทศ ด้วยการสังเกตและการวิเคราะห์ถึงการใช้งานของกลุ่มก่อการร้ายในช่องทางของ YouTube

จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มก่อการร้ายไอซิสมีไฟล์ในภาษาอังกฤษมากกว่า กว่า 9 ล้านชิ้น มีไฟล์ภาษาฝรั่งเศสมากกว่า 47,000 ชิ้น ไฟล์ภาษารัสเซียมากกว่า 20,000 ชิ้น และไฟล์ภาษาอาหรับมากกว่า 12,000 ชิ้น บน YouTube ทั้งหมดมันเกี่ยวกับ วิธีการเตรียมความพร้อมในเรื่องวัตถุระเบิด และที่มากกว่าว่าร้อยละ 90 ของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายไอซิสใช้ปฏิบัติการนั้น อ้างว่าได้เรียนรู้วิธีการจากไฟล์ดังกล่าว

นอกจากนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ยังได้ชี้ถึงจำนวนโดยประมาณของหน้าเว็บในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของบรรดากลุ่มหัวรุนแรง โดยมีจำนวนมากถึง 270,000 กว่าเว็บไซต์ และมีอิทธิพลมากพอสมควรเมื่อเทียบกับจำนวนปริมานของเว็บไซด์สถาบันการศึกษาศาสนาอย่างเป็นทางการ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ยังได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกที่ผู้ก่อการร้ายเข้าเยี่ยมชม และเว็บไซด์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด มีจำนวน 16 เว็บไซด์ด้วยกัน ในภาคภาษาต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซด์ ซาฮาบ อัลมาลาฮิม อัลอันดุลัส อัลมะนารอฮ์ อัลบัยดาอ์ อะมาค อัลฟุรกอน สถาบัน อัลฮะญาอฺและ อัจญนาด

 

การศึกษาวิจัยยังมุ่งเน้นไปที่ผลในการประกอบการทางธุรกิจการเงิ นและรายได้ของกลุ่มก่อการร้ายประมาณ 5,100,000,000,000 ดอลลาร์ ซึ่งรวมทั้งการทำธุรกรรมผ่านวิธีการทางกฎหมายและผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามประเทศอาหรับและรัฐบาลอาหรับได้รับความเสียหายอย่างน้อย 12 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนในภาคการขนส่ง การท่องเที่ยว น้ำมันและสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ และสภาพความเสียหายของโลกอาหรับเพราะการก่อการร้ายตกอยู่ประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์