The New Yorker ชี้ ความสำเร็จอันเป็นประวัติการณ์สำหรับอิหร่านเกิดขึ้นแล้ว หลังชัยชนะล่าสุดของกลุ่มมุกอวิมัตในภูมิภาค !

430
เส้นทางสู่เมดิเตอร์เรเนียนที่มีศักยภาพของอิหร่าน (ภาพจาก The New Yorker)

jamnews “…อิหร่านจะใช้ประโยชน์จากช่องทางการติดต่อสื่อสารนี้ นอกเสียจากว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้ความพยายามในการสกัดกั้นมัน เช่น การกดดันชาวเคิร์ดของซีเรียเพื่อบ่อนทำลายในเรื่องนี้”

The New Yorker ออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับชัยชนะต่างๆ ในช่วงล่าสุดของกลุ่ม มุกอวิมัต ในภูมิภาค โดยมองว่า “ความสำเร็จอันเป็นประวัติการณ์” ได้เกิดขึ้นแล้วสำหรับอิหร่านและพันธมิตรของอิหร่าน

หนังสือพิมพ์อเมริกันฉบับนี้ ได้เขียนและตีพิมพ์บทบันทึกของตนภายใต้ชื่อ “อิหร่านได้ขยายการเข้าถึงของตนไปยังซีเรีย”

ในช่วงแรกของบทความนี้ได้เขียนว่า นับจากสงครามในซีเรียได้เริ่มต้นขึ้น เป็นครั้งแรกที่กองกำลังติดอาวุธต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของอิหร่านสามารถครอบครองเส้นทางการติดต่อสื่อสารจากชายแดนอิหร่านไปยังชายฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในซีเรีย

ตามรายงานนี้ระบุว่า เส้นทางการติดต่อสื่อสารได้ถูกสร้างขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกาสแก่อิหร่านให้สามารถส่งความช่วยเหลือไปยังพันธมิตรของตนในซีเรีย โดยผ่านเส้นทางภาคพื้นดิน –แทนการสนับสนุนทางอากาศดังที่เคยกระทำก่อนหน้านี้-

เดอะนิวยอร์กเกอร์ เสริมว่า การสนับสนุนทางภาคพื้นดินต่อพันธมิตรของอิหร่านในซีเรีย เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งความช่วยเหลือทางอากาศนั้น ทั้งมีความง่ายดายกว่าและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

เจ้าหน้าที่ของเคิร์ดิสถานแห่งอิรักซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยชื่อได้กล่าวกับเดอะนิวยอร์กเกอร์ว่า เส้นทางทางภาคพื้นดินขณะนี้ถูกสร้างขึ้นแล้ว และอิหร่านสามารถที่จะเดินทางภาคพื้นดินได้ในทุกเส้นทางระหว่างพรมแดนต่างๆ ของตนเองไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

หนังสือพิมพ์นี้ได้เขียนว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและอันตรายมาก เนื่องจากว่านับเป็นครั้งแรกที่จะทำให้บรรดาพันธมิตรของอิหร่านสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทั้งหมด ด้วยการติดต่อสื่อสารด้วยเส้นทางนี้เพียงทางเดียว

เดอะนิวยอร์กเกอร์ได้กล่าวเสริมว่า พันธมิตรเหล่านี้ ประกอบด้วยฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอน รัฐบาลของบัชชาร อัลอะซัด ในซีเรียและรัฐบาลอิรัก –ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของอิหร่าน-

พันธมิตรเหล่านี้ คือกลุ่มซึ่งโดยทั่วไปมักจะถูกกล่าวถึงในนาม “จันทร์เสี้ยวชีอะฮ์” และจะสร้างอาณาเขตอิทธิพลสำหรับอิหร่านในการเผชิญหน้ากับพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ใต้การควบคุมของชาวซุนนี

เจ้าหน้าที่ของเคิร์ดิสถานแห่งอิรัก ได้กล่าวกับเดอะนิวยอร์กเกอร์ว่า เขาเชื่อว่าขณะนี้เส้นทางระหว่างชายแดนต่างๆ ของอิหร่านไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นอยู่ในมือของอิหร่านแล้ว

เขากล่าวเสริมว่า อิหร่านจะใช้ประโยชน์จากช่องทางการติดต่อสื่อสารนี้ นอกเสียจากว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้ความพยายามในการสกัดกั้นมัน เช่น การกดดันชาวเคิร์ดของซีเรียเพื่อบ่อนทำลายในเรื่องนี้

ในตอนท้ายของรายงานนี้ได้กล่าวว่า อนาคตของตะวันออกกลางขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นผู้ที่ชนะสงครามในขณะนี้ และประเด็นที่ว่าอเมริกาจะมีความมุ่งมั่นพอที่จะหยุดอิหร่านหรือไม่