ความหมายของการถือศีลอดที่แท้จริง

1734

 

“แท้จริง แล้วการถือศีลอดไม่เพียงแต่การละเว้นจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เท่านั้น แต่สิ่งที่พึงปฏิบัติในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรตินี้ คือ การงดเว้นจากการทำบาป

สิ่ง นี้ถือเป็นประเด็นหลักสำหรับมวลมุสลิมที่จะต้องทำจิตวิญญาณของเขาให้สะอาด บริสุทธิ์ ขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการนำพาตนเองไปสู่ความงดงามทางด้านจิตวิญญาณ เขาจะพยายามแสวงหาทุกวิธีทางในที่นี้จะขอนำเสนอแง่คิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับ การถือศีลอดจากคำกล่าวของท่านอิหม่ามโคมัยนี (ร.ฮ)

ศาสดามุฮัมหมัด (ซล.)ได้กล่าวว่า:

“เดือน รอมฎอนเป็นเดือนที่มนุษย์ได้รับเชิญให้เป็นแขกสู่สำรับอาหารของอัลออฮ (ซบ.) การมายังงานเลี้ยงของอัลลอฮ(ซบ.) นั้น เราต้องปฏิบัติตน ดังนี้ :

1 การแสวงหาความใกล้ชิดจากอัลออฮ (ซบ.) เริ่มต้นด้วยการเนียต (ตั้งเจตนา) ด้วยหัวใจที่บริสุทธ์

2 อัลลอฮ (ซบ.) จะประทานความสำเร็จให้กับเขาด้วยกับการอ่านพระมหาคำภีร์อัลกุรอ่าน

3 เมื่อคุณกำลังหิวและกระหายน้ำ พึงระลึกถึงความหิวและความกระหายในวันกียามัต

4 จงมองไปยังคนยากจนและขัดสน และตอบสนองในความต้องการของพวกเขา

5 ปฏิบัติต่อเด็กและญาติพี่น้องด้วยความเมตตา

6 ป้องกันลิ้นจากสิ่งที่ไม่ควรจะพูด

7 ป้องกันดวงตาจากสิ่งที่ถูกห้ามไม่ให้มอง

8 ป้องกันหูจากสิ่งที่ถูกห้ามไม่ให้ฟัง

9 มีใจกรุณากับเด็กกำพร้าของผู้อื่นเพื่อเขาจะได้มีใจกรุณากับเด็กกำพร้าของคุณ

อิหม่ามญะอฺฟัร ศอดิก (อ.)ได้กล่าวว่า:

“การ ถือศีลอดไม่ได้เป็นเพียงการละเว้นจากการรับประทานอาหารและดื่มแต่ในทางตรง กันข้ามการถือศีลอดของคุณต้องควบคู่ไปกับการกระทำเหล่านี้ :

1 การรักษาลิ้นของคุณจากการโกหก

2 ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น

3 ห่างไกลจากความหึงหวง

4 ไม่ลอบกัดหรือนินทา

5 ห่างไกลจากการสบถสาบานแม้ว่าจะกล่าวในสิ่งที่เป็นความจริง

6 การระมัดระวังในการใช้คำพูดอันหยาบคาย

7 ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว

8 ไม่กดขี่ข่มเหงผู้อื่น

9 การรักษาตาของคุณจากสิ่งที่ถูกห้ามไม่ให้ดู

ท่านศาสดา (ซล.)ยังได้กล่าวว่า:

“มีคนหลายคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการถือศีลอดยกเว้นความหิวและกระหายน้ำ ”

อัลเลาะห์ (ซบ.) ได้ตรัสไว้ในฮะดิษกุรซีร์ว่า

“ใครก็ตามที่ถือศีลอดเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับฉัน การตอบแทนจะมีให้กับเขาอย่างแน่นอน”

โดย ฟาฏิมะอ์ มะฮ์ศูมมะฮ์
ที่มา www.ahlulbait.org